Presse og Nyheder

Folkekirkens Nødhjælp – 3 ting at huske i 2018

Folkekirkens Nødhjælp opsætter 3 fokuspunkter på CSR-området i 2018.

Nyhed

Af Jonas Vejsager Nøddekær, International chef, Folkekirkens Nødhjælp og Gitte Dyrhagen Husager, Seniorrådgiver for privatsektorarbejde, Folkekirkens Nødhjælp.

1. Undgå ”SDG washing” og tænk menneskerettigheder helt ind i den bæredygtige forretningsmodel

Mange virksomheder har taget de nye verdensmål til sig, og arbejder nu aktivt med at inkorporere dem som del af virksomhedens 2030 målsætning. Det virkelig positive ved verdensmålene er at vi har en fælles referenceramme og derved kan trække i samme retning på tværs af forskellige kompetencer. Men der lurer en risiko for at vi glemmer menneskerettighederne som afgørende fundament for bæredygtig udvikling i iveren for at føre an i den grønne omstilling. Mottoet ”leaving no one behind” sender et kraftigt signal til verdens ledere om, at vores indsatser skal sikre at de mest sårbare og fattige befolkningsgrupper også får del af udviklingen.

Det er derfor vigtigt at virksomheder forholder sig proaktivt til den situation, der foregår i yderste led af deres leverandørkæder, særligt når det gælder udsatte grupper og individer. Dette gøres for eksempel ved at udføre foranalyser af de kontekstuelle risici i det pågældende land, sikre løbende interaktion og indragelse af interessenter, og ved aktivt at anerkende menneskerettigheder som en prioriteret værdi for virksomheden. På denne måde kan virksomheder markere sig som en afgørende aktør i den globale udviklingsagenda, og fremme længerevarende ”impacts” af deres investeringer på sigt.

2. Vi skal måle på impact – ikke bare tale om det

Tiden er kommet til at vi bliver langt bedre til at måle hvilken forandring, som virksomheders og investorers indsats for at respektere menneskerettighederne fører med sig. Det gælder både på bundlinjen, og i forhold til mennesker og miljø. Nu må snak afløses af handling - også selvom der ikke er nogle nemme løsninger, hvilket vi i høj grad anerkender i Folkekirkens Nødhjælp.

Det ville være et væsentligt skridt fremad, hvis flere danske virksomheders CSR årsrapporter indeholdt KPI’er på menneskerettigheder for rapportering af 2018 aktiviteter. Mange er allerede gået i gang med at måle på virksomheders bidrag til verdensmålene, hvilket er en oplagt mulighed for at slå to fluer med ét smæk. Hvilken forandring ville det mon føre med sig i forhold til virksomheders arbejde med bæredygtighed?

3. Partnerskaber, entreprenørskab, og bæredygtig fødevareproduktion – også for verdens flygtninge

Mennesker på flygt er nogle af de mest sårbare og udsatte individer, og vi er derfor nødt til at bidrage til at skabe muligheder, der sikrer at flere samfund har ressourcer, muligheder og overskud til at agere i krisetider – så vi alle netop sikrer ”leave no one behind” mottoet i praksis. Virksomheder kan spille en vigtig rolle i at bidrage med nye løsninger, også for verdens flygtninge. Dette gælder for eksempel indenfor entreprenørskab og jobskabelse for unge, bæredygtig fødevareproduktion, inklusion småproducenter i værdikæder, og smart brug af teknologi og digitalisering. I Folkekirkens Nødhjælp er vi stolte af vores strategiske samarbejder med både små, mellemstore og globale virksomheder for at løse forskellige udfordringer i hele værdikæden – fra producent til forbruger – bl.a. i Uganda og Etiopien. Det ligeværdige partnerskab skaber nye ideer og bæredygtige løsninger, der tager et 360 graders blik på ansvarlig forretning. Vi tror på, at der er megen inspiration og læring at hente fra nye partnerskaber og alliancer, når vi tager udgangspunkt i at anerkende de forskellige kompetencer, som vi hver især bringer med om bordet til at løse komplekse globale udfordringer.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.