; ;

Formålet med Dansk-Svensk Handelskammer er at skabe en platform for løbende integration af erhvervslivet og tilbyde støtte til svenske og danske virksomheders fremtidige arbejde på tværs af sundet.


Det har længe været et ønske fra Dansk Erhverv og Sydsvenske Handelskammeret at have en organisation, der kan sætte fokus på muligheder og udfordringer i det dansk-svenske samarbejde på erhvervssiden.

Det er i forvejen to lande, der har et langt og gunstigt samarbejde, både hvad gælder samhandel og kultur, der blev ”bundet sammen” i juli 2000 med Øresundsbroens indvielse. En forbindelse, der utvivlsomt har skabt både integration og vækst mellem de to lande i form af øresundsregionen, men det er næppe det hele potentiale, der er blevet udløst. Efter 24 år med Øresundsbroen er der stadig en række uløste problemer, der begrænser mulighederne i den store økonomiske øresundsregion. 

Dansk-Svensk Handelskammer sætter fokus på fakta, muligheder og konkrete udfordringer i samarbejdet.

Dansk-Svensk Handelskammer