; ;
Gemt

Endelig: Nu løfter EU sløret for nye krav til bæredygtighedsrapportering

12. juni 2023

Danske virksomheder kan nu blive klogere på, hvad de fremover skal gøre for at leve op til EU’s nye bæredygtighedsstandarder. Det sker efter, Europa-Kommissionen fredag offentliggjorde et længe ventet udkast om de kommende krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering i praksis.

EU-flag_lille.jpg

Netop som vi lukkede ned for PC’en i fredags og gik på weekend, sendte Europa-Kommissionen udkast til reglerne om de nye bæredygtighedsstandarder i offentlig høring.

Det nye udkast fra Europa-Kommissionen indeholder ændringer i forhold til det udkast, vi så i november 2022.

Her er en oversigt over de mest væsentlige ændringer.  

  • De enkelte standarder og oplysningskravene skal virksomhederne selv vurdere som væsentlige. Kun standarden om "generelle oplysninger" skal fortsat være obligatorisk.

Det betyder, at virksomhederne kan fokusere på de elementer, som er vigtige – og undlade det, der er mindre vigtigt.  

Europa-Kommissionen foreslår, at der sker indfasning af nogle af kravene. Det drejer sig om:

  • Virksomheder med mindre end 750 ansatte kan udelade scope 3 GHG-emissionsdata og en række krav om virksomhedens egen arbejdsstyrke i det første år, efter de bliver omfattet af reglerne.

  • Oplysningskravene om biodiversitet og medarbejdere i værdikæden, omgivende samfund og forbrugere og slutbrugere i de første to år, efter virksomhederne bliver omfattet af de nye regler.

  • Der er også en række oplysninger, som alle virksomheder kan vælge at udelade det første år, hvor de anvender standarderne. Det er bl.a. forventede økonomiske effekter relateret til forhold, der ikke vedrører klima fx forurening, vand, biodiversitet og ressourceforbrug; og en række datapunkter om virksomhedens egen arbejdsstyrke, herunder social beskyttelse, personer med handicap og balance mellem arbejde og privatliv. 

Flere punkter bliver frivillige eller fleksible

Nogle oplysninger der relaterer sig til bl.a. biodiversitet; "ikke-ansatte" i virksomhedens egen arbejdsstyrke og virksomhedernes beskrivelser af, hvorfor et bæredygtighedsemne ikke er væsentlige, bliver frivillige.

En række obligatoriske datapunkter bliver fleksible. For eksempel økonomiske effekter af bæredygtighedsrisici, dialogen med interessenter og metoder til væsentlighedsvurderingerne. Der er også ændringer til datapunkter om korruption og bestikkelse og beskyttelse af whistleblowere for at undgå risiko for selvinkriminering. 

Europa-Kommissionen oplyser også, at der bliver introduceret en række ændringer for at sikre sammenhæng med andre EU-regler i regnskabsdirektivet og med anden relevant lovgivning, for eksempel løngennemsigtighedsdirektivet. 

Dansk Erhverv: Stadig en stor mundfuld

Dansk Erhverv støtter, at der kommer fælles EU-regler om bæredygtighedsrapportering, og at der sker en større standardisering og udbygning af, hvad der rapporteres på.

Vi har dog været meget bekymrede for det omfang, der har været lagt op til tidligere, fordi det vil være en stor opgave for de 2.300 virksomheder i Danmark, som skal rapportere efter de nye regler.

Derfor har vi også anbefalet, at der både blev skruet ned for rapporteringskravene – og at nogle krav først blev indfaset. Det er meget positivt, at Europa-kommissionen har lyttet til denne bekymring.

Men omfanget og indholdet af de nye regler er fortsat en kæmpe mundfuld og bliver en administrativ udfordring for alle virksomheder i EU. Det er afgørende, at virksomhederne betragter de nye regler som værdiskabende for ESG-rapportering.

Dansk Erhverv læser med i de ca. 250 sider. Følg med på Dansk Erhvervs hjemmeside og få mere information om både det nye udkast til bæredygtighedsstandarder og Europa-kommissionens høring.

Man kan finde alt om Europa-Kommissionens udkast HER.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil