Kontakt
Arbejdsmiljø

Anne-Marie Røge Krag

Arbejdsmiljøchef, souschef
Medarbejderprofil
Kontakt

Dansk Erhvervs Arbejdsmiljønetværk er for dig, der arbejder i en større virksomhed og koordinerer indsatsen for arbejdsmiljøet og ønsker viden og værktøjer til arbejdet.

Netværket skaber et forum for videndeling, sparring og gensidig inspiration inden for arbejdsmiljø, blandt andet ved at drøfte god praksis, udfordringer og problemstillinger. Arbejdsmiljønetværket er også en måde at holde sig ajour på nye regler og praksis på arbejdsmiljøområdet.

Hvad vil netværket give dig?

Gennem temamøder, information og udveksling af erfaringer kan arbejdsmiljønetværket give dig input til din virksomheds eller din organisations arbejde med arbejdsmiljø. Arbejdsmiljønetværket vil blandt andet invitere forskere, myndighedspersoner eller rådgivere til møderne og få belyst forskellige temaer af interesse og betydning for netværkets medlemmer. Arbejdsmiljønetværket tager gerne de problemstillinger og udfordringer op, som netværkets medlemmer støder på.

Praktik og indhold

Netværket mødes 2-3 gange om året. Vi bestræber os på at have et nyt emne hver gang, og medlemmerne kan komme med forslag til emner. Under hvert møde orienteres medlemmerne om eventuelle nye regler, reformer eller politiske aftaler og principielle afgørelser fra Arbejdstilsynet/Arbejdsmiljøklagenævnet, der kan betyde en ændring af praksis. Der tages også en bordrunde for at høre, hvad der rør sig blandt medlemmerne. Emner kan for eksempel være ”arbejdsulykker”, ”psykisk arbejdsmiljø og tilsynet hermed”, ”praksiserfaring i forhold til gruppesamtaler”, ”ny forskning” eller ”digitale løsninger og arbejdsmiljø”.

Hvem kan blive en del af netværket?

Netværket er for Full-Service og Arbejdsgiver medlemmer, og repræsentanten i netværket skal arbejde med arbejdsmiljø i sin daglige funktion. Har du spørgsmål til medlemskab, det faglige indhold eller andet, så kontakt Dansk Erhverv.

Vil du vide mere?

Få mere information og søg om medlemskab i netværket hos arbejdsmiljøchef Anne-Marie Røge Krag, ark@danskerhverv.dk.