Netværk for CMO's

Dansk Erhverv samler marketingdirektørerne fra medlemsvirksomhederne i et netværk, der beskæftiger sig med de strategiske udfordringer til CMO funktionen: Hvad bliver rollen som Chief Marketing Officer fremadrettet? Hvor er vi udfordret?

Kontakt
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Netværket styrker dig i din CMO funktion. I netværket sidder CMO’s, der arbejder strategisk på og med alle de nye platforme, og vi sikrer videndeling og erfaringsudveksling om alle vigtige contents. Vi diskuterer de nye udfordringer til CMO funktionen, og netværket inspireres af aktuelle oplægsholdere, der taler direkte fra kogepladen.

Praktik og indhold
Netværket mødes 4 gange årligt – hvor januarmødet er en nytårskur. Emner og indhold aftales fra møde til møde, men vil altid indeholde en ekstern oplægsholder og så den vigtige ”bordet rundt”.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er et tilbud til CMO’s i Dansk Erhvervs medlems­virksomheder, der arbejder strategisk med markedsføring. Det er gratis at deltage i netværket.