Fødevarenetværket

Få faglige input, opbyg et netværk og få indflydelse på Dansk Erhvervs fødevarepolitik. Dansk Erhvervs Fødevarenetværk er et forum for virksomheder på fødevareområdet, hvor ny viden og aktuelle udfordringer og problemstillinger i relation til fødevarer og handel med fødevarer bliver diskuteret

Kontakt
Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Dansk Erhvervs Fødevarenetværk giver alle medlemmer af Dansk Erhverv, der beskæftiger sig med fødevarer, mulighed for at mødes og diskutere faglige og politiske problemstillinger, som optager dem og fødevarebranchen som helhed. Netværket er også en inspirationskilde til nye muligheder og tendenser.

Praktik og indhold
Efter sommerferien starter netværket op igen efter en længere pause, og samtidigt udvides netværket til både engros- og detailvirksomheder. Er du interesseret, kan du allerede nu tilmelde dig netværket. Det er gratis at deltage.

Netværket mødes to gange om året. Emnerne og indholdet for møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med medlemmerne.

Hvem kan blive medlem af netværket?
Netværket henvender sig til ledende eller kommercielle medarbejdere indenfor salg, indkøb, forretningsudvikling, compliance mv. Men der er ingen formkrav. Det eneste krav er, at I enten er full-service eller arbejdsgivermedlem af Dansk Erhverv. Det er gratis at deltage i netværket.

Kommende netværksmøder