Forum for Bæredygtige Emballager

Dansk Erhvervs Forum for Bæredygtige Emballager skaber den ramme, hvor medlemsvirksomheder kan mødes for at vidensdele og sikre kompetencer og inspiration til at udvikle deres forretning med bæredygtige emballager.

Kontakt
Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil
Kontakt

Forbruget af emballager vokser, er unødvendigt stort, bidrager til en ressourcemangel, belaster de biologiske økosystemer, hvor materialerne hentes fra og bidrager til udledning af klimabelastende gasser som CO2.  Danmark og EU har igangsat lovudvikling, der skal takle miljøbelastningen fra emballageforbruget, og virksomheder møder allerede nye lovkrav og forventninger fra kunder og forbrugere. Det påkræver, at virksomheder og Dansk Erhvervs medlemmer udtænker nye emballagedesigns, der både nedbringer forbruget af materialer og designes så de kan genanvendes. 

Hvad vil netværket give dig?
Netværket giver dig mulighed for at:

 • Blive opdateret og informeret om nye og kommende lovkrav til dine emballager
 • Sparre med andre virksomheder, der arbejder med udvikling og nyvalg af emballager
 • Møde faglige eksperter
 • Få en direkte dialog med beslutningstagere i Danmark og EU og give input til lovudvikling, Dansk Erhvervs holdninger og høringssvar
 • Mulighed for at identificere særlige udfordringer fra markedet og lovgivningen, som optager dig og din virksomhed og dermed få styrket mulighed for at håndtere dem
 • Mulighed for at komme med ideer til fremtidige møder og arrangementer.

Har du spørgsmål til det faglige indhold, så kontakt netværksfacilitatorerne.

Hvem kan blive en del af forummet?
Forummet er for Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder og henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder forretningsmæssigt og strategisk med emballager og/eller er ansvarlig for at følge lovudviklingen.

Deltagelsen i arrangementer er gratis for Dansk Erhvervs medlemmer, men et no-show gebyr kan forekomme.

Praktik og indhold
I forummet stiller vi skarpt på emballagematerialers miljøperformances, lovreguleringen og giver inspiration, viden og værktøjer, der fremmer forståelse og kompetencer til udvikling af bæredygtig emballagedesign.

Som deltager har du mulighed for at komme med forslag til temaer, som Forummet kan gå i dybden med.

Som udgangspunkt er de temaer som Forummet og inviterede foredragsholdere tager op af kompleks og faglig karakter. Der lægges vægt på, at deltagere af Forummet derfor har indsigt i området og kan indgå i en vidensdeling og sparring omkring temaerne.

Som udgangspunkt tilbydes mindst to halvdags arrangement årligt hos Dansk Erhverv, men deltagere kan foreslå ekstra møder og arrangementer.

Udvalgte temaer for 2019 og 2020
Forummet behandler både nationale og europæiske dagsordner:

 • Krav om producentansvar for emballager i 2025
 • Emballagematerialernes miljøperformances
 • Værktøjer til design af bæredygtige og genanvendelige emballager
 • Cirkulær økonomi og forretningsmodeller
 • Bæredygtige bæreposer, partnerskab og forbrugerkommunikation
 • Co-branding af emballager og dens vareartikel