Det skattepolitiske udvalg er et stående fagudvalg, hvis hovedopgave er at sikre Dansk Erhverv større skattepolitisk gennemslagskraft gennem kvalificerede bidrag overfor såvel det politiske niveau som pressen. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra medlemsvirksomheder og brancheforeninger i Dansk Erhverv.

Det skattepolitiske udvalg drøfter skattemæssige problemstillinger, som rejses af udvalget selv, af bestyrelsen, direktionen, markederne, medlemsvirksomhederne eller brancheforeninger.

Kontakt

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Souschef pol-analyse og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil