Dansk Erhvervs sundhedspolitiske Udvalg er et tværgående udvalg for medlemsvirksomheder og brancheforeninger, der agerer inden for sundheds– og forebyggelsesområdet.

Sundhedspolitiske Udvalg medvirker til at sætte Dansk Erhvervs dagsorden på sundhedsområdet og er et samlende forum, hvor medlemsvirksomheder og brancheforeninger sammen med Dansk Erhverv drøfter konkrete emner, opbygger og vedligeholder relationer og er rådgivende i forhold til Dansk Erhvervs besluttende organer.

Udvalget beskæftiger sig primært med dagsordner inden for følgende områder:
• forebyggelse
• Sygehusbehandling
• Genoptræning
• Psykiatri
• Lægemidler
• Medicinsk udstyr
• Sundheds-IT og telemedicin
• Organisering og drift af sundhedsvæsenet

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Katrina Feilberg Schouenborg

Sundhedspolitisk fagchef
Medarbejderprofil