Techudvalg

Techudvalgets hovedopgave er at komme med politiske forslag på det digitale område

Techudvalget består af ledende repræsentanter fra medlemsvirksomheder inden for it- og telebranchen, direktionsansvarlige for digital transformation i Dansk Erhvervs største medlemsvirksomheder, samt repræsentanter fra brancheforeninger, der repræsenterer dele af it- og telebranche.

Techudvalget refererer til Dansk Erhvervs bestyrelse, og har en rådgivende rolle i forhold til denne. Dansk Erhvervs bestyrelse skal godkende virksomhedssammensætningen i Techudvalget, lige som politiske udspil, anbefalinger mv. fremlægges efter indstilling til Dansk Erhvervs bestyrelse.

Techudvalget kan i samråd med Dansk Erhvervs direktion og relevante fagmedarbejdere arrangere møder med politikere, organisationer m.v., samt arrangere medlemsmøder, høringer, udgive publikationer, pressehistorier m.v., ligesom udvalget kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper og lignende.

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Janus Sandsgaard

Digitaliseringspolitisk fagchef
Medarbejderprofil