Netværk for virksomheder med egen kompetencefond

Få input til hvordan virksomheden får mest muligt ud af at administrere kompetencefondsmidler i egen virksomhed. Dansk Erhvervs netværk for virksomheder med egen kompetencefond skaber et forum for erfaringsudveksling samt mulighed for at blive opdateret på de overenskomstmæssige regler på området.

Kontakt
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Rikke Alberte Scheel Sinding

Uddannelseskonsulent
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Netværket styrker dig og din virksomheds arbejde med at få mest udbytte ud af de overenskomst afsatte kompetencefondsmidler til gavn for både virksomheden og medarbejderne. Fokus er på Best Practice og erfaringsudveksling. Der er også meget fokus på at sikre, at aftalerne knyttet til selvadministration efterleves i overensstemmelse med intentionerne i overenskomsterne. Den mest anvendte metode i netværket er emnespecifikke oplæg fra netværksdeltagerne.

Praktik og indhold
Netværket mødes en gang årligt. Emnerne og indholdet af møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer. Emner kan være fortolkning af overenskomstmæssige regler, valg af relevante kurser og uddannelser samt udformning af retningslinjer for tildeling af midler.

Hvem kan blive medlem af netværket?
Netværket er rettet mod medlemmer af Dansk Erhverv, der administrerer kompetencefondsmidler i egen virksomhed i henhold til overenskomstaftaler inden for Butiksoverenskomsten, Landsoverenskomst for Handel, Viden og Service, IT-overenskomsten samt Landsoverenskomst for reklamebureauer og forlag. Det er gratis at deltage i netværket. Har du spørgsmål til det faglige indhold så kontakt netværksfacilitatorerne.