; ;

Netværk

Nogle Dansk Erhverv netværk har virket gennem flere år, andre er relativt nye. Fælles for de fleste netværk er, at de er efterspørgselsdrevne og derfor kommer der hele tiden nye til, ligesom netværk med mellemrum lukkes ned.

Hvis du ser et netværk, der kan interessere dig eller en af dine kolleger/medarbejdere, er du meget velkommen til at kontakte de ansvarlige medarbejdere, som du finder ved at klikke på netværket eller Salgschef Jesper Juul-Jensen på 3374 6100 eller jjj@danskerhverv.dk.

Hvis der er ledige pladser i et netværket, får vi åbnet for adgangen, og ellers samler vi til bunke, indtil der er basis for et supplerende netværk.

Har du eller en kollega idé til et nyt netværk, er det også Jesper Juul-Jensen, der skal kontaktes.

Bemærk at nogle netværk er forbeholdt et særligt segment af virksomheder, ligesom nogle netværk vil indebære et deltagergebyr.

Kontakt