; ;
Kontakt
Arbejdsmiljø

Anne-Marie Røge Krag

Arbejdsmiljøchef, souschef
Medarbejderprofil
Arbejdsmiljø

Anders Grønborg

Chefkonsulent
Arbejdsmiljø

Celina Winther Almind

Administrativ koordinator
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Netværket skaber et forum for videndeling, sparring og gensidig inspiration inden for arbejdsmiljø, blandt andet ved at drøfte god praksis, udfordringer og problemstillinger. Arbejdsmiljønetværket er også en måde at holde sig ajour på nye regler og praksis på arbejdsmiljøområdet.

Gennem temamøder, information og udveksling af erfaringer kan arbejdsmiljønetværket give dig input til din virksomheds eller din organisations arbejde med arbejdsmiljø. Arbejdsmiljønetværket vil blandt andet invitere forskere, myndighedspersoner eller rådgivere til møderne og få belyst forskellige temaer af interesse og betydning for netværkets medlemmer. Arbejdsmiljønetværket tager gerne de problemstillinger og udfordringer op, som netværkets medlemmer støder på.

Praktik og indhold
Netværket mødes 2-3 gange om året. Vi bestræber os på at have et nyt emne hver gang, og medlemmerne kan komme med forslag til emner.

Under hvert møde orienteres medlemmerne om eventuelle nye regler, reformer eller politiske aftaler og principielle afgørelser fra Arbejdstilsynet/Arbejdsmiljøklagenævnet, der kan betyde en ændring af praksis. Emner er indenfor arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet og kan for eksempel være ”arbejdsulykker”, ”psykisk arbejdsmiljø og tilsynet hermed”, ”vurdering af kemiske risici”, ”ny forskning” eller ”digitale løsninger og arbejdsmiljø”.

Der tages også en bordrunde for at høre, hvad der rør sig blandt medlemmerne.

Hvad koster det?
Netværket er gratis at deltage på. Deltagelse kræver DE invitation, jf. Kriterier for medlemskab af netværk.

Hvem kan blive en del af netværket?
Dansk Erhvervs Arbejdsmiljønetværk er for dig, der arbejder i en større virksomhed og koordinerer indsatsen for arbejdsmiljøet og ønsker viden og værktøjer til arbejdet.

Har du spørgsmål til medlemskab, det faglige indhold eller andet, så kontakt Dansk Erhverv.

Medlemmet skal i størrelse være indenfor top 20 i segmentet.

Repræsentanter i netværket skal arbejde med arbejdsmiljø i sin daglige funktion og er arbejdsgivers repræsentant.

Vil du vide mere?
Få mere information og søg om medlemskab i netværket hos arbejdsmiljøchef Anne-Marie Røge Krag, ark@danskerhverv.dk.

Kommende møder i 2024

  • Mandag d. 13. maj 
  • Mandag d. 18. november