Diversitetsnetværk

Dansk Erhvervs Diversitetsnetværk har til formål at skabe et samlingspunkt og forum for de diversitetsansvarlige i Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Netværket giver dig mulighed for sparring og opdatering på et fagligt højt niveau indenfor diversitet, inklusion og mangfoldighedsledelse. Diversitetsnetværket tager gerne de problemstillinger og udfordringer op, som netværkets medlemmer oplever i deres daglige virke.

Dette er et lukket netværk, forbeholdt Dansk Erhvervs større, Full-service og Arbejdsgiver medlemmer. Deltagelse i netværket forudsætter, at den pågældende deltager er ansvarlig for implementering af diversitet og inklusion i egen organisation. Diversitetsnetværket har ingen besluttende funktion i forhold til Dansk Erhvervs formelle fora, men kan i konkrete sager fungere som sparringspartner for Dansk Erhverv.

Møder i 2022

Møder i 2021

Kick-off møde (30. november)

Kommende netværksmøder