; ;
Kontakt
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Johannes Orheim

CSR -konsulent
Kontakt

Hvad vil netværket give dig? 
Dansk Erhvervs Diversitetsnetværk er et samlingspunkt og forum for medlemsvirksomheder,
der ønsker viden, sparring og vejledning til arbejdet med diversitet, mangfoldighed og inklusion.
Netværket tager gerne problemstillinger og udfordringer op, som netværkets medlemmer oplever i deres daglige virke.

Disse problemstillinger og udfordringer kan eksempelvis være, hvad man som virksomhed kan gøre, hvis man rekrutterer talenter fra uddannelser, hvor der er en skæv kønsmæssig balance, eller hvordan man kan mindske påvirkningen af ubevidste bias og forudindtagede holdninger i forbindelse med rekrutterings- og ansættelsesprocesser. Vi lægger vægt på, at dilemmaer og problemstillinger bliver diskuteret med baggrund i erfaringer og praksis. Alt dette er under en præmis om, at diversitet er et aktiv for en virksomhed.

Praktik og indhold
Netværket har ca. 60 medlemmer, som mødes 3 gange årligt. Emnerne og indholdet af møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer. Vi lægger vægt på, at virksomhedernes udfordringer bliver afspejlet i emnerne.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i netværket.  
 
Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er for medlemmer af Dansk Erhverv, der aktivt arbejder for at fremme diversitet og inklusion i deres virksomhed. Det er muligt at lade forskellige repræsentanter for virksomheden deltage. Netværket er ikke henvendt medlemmer, der er tilknyttet rådgivningsbranchen.  
Har du spørgsmål til det faglige indhold eller andet, så kontakt venligst den netværksansvarlige, CSR-konsulent Johannes Orheim. 

Netværkes datoer i 2023

  • 14. april 2023
  • 23. august 2023
  • 14. november 2023