; ;
Kontakt
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Netværket styrker dig i din funktion som ejerleder. I netværket sidder ledelserne fra ejerledede virksomheder, der arbejder med de udfordringer, som den type virksomhed har. Vi sikrer videndeling og erfaringsudveksling om alle vigtige forhold. Vi diskuterer de nye udfordringer, og netværket inspireres af aktuelle oplægsholdere, der taler direkte fra kogepladen.
 
Praktik og indhold
Netværket er opdelt i Øst- og Vestdanmark og mødes 4 gange årligt – hvor januar mødet er en nytårskur. Emner og indhold aftales fra møde til møde, men vil altid indeholde den vigtige ”bordet rundt”.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er et tilbud til ledelserne i Dansk Erhvervs ejerledede medlemsvirksomheder. Det er gratis at deltage i netværket.

Har du spørgsmål til det faglige indhold, kan du kontakte netværksfacilitatoren.