; ;

Hvad vil netværket give dig?
Dansk Erhvervs Energinetværk giver dig mulighed for at få viden, om hvordan din virksomhed kan navigere sig igennem energikrisen, klimakrisen og hverdagen, samtidig med at du holder en grøn profil. På møderne vil der være mulighed for sparring og erfaringsudveksling, således at I som virksomheder har mulighed for at klæde hinanden bedst muligt på. Der vil både være fokus på energioptimering, -effektivisering og forbrug, men også vedvarende energi (f.eks. opsætning af solceller) og andre emner. Derudover vil der på hvert møde være oplæg fra Energistyrelsen eller andre relevante eksperter på energiområdet, der kan give viden om feltet.Du er selv med til at sætte dagsordenen og temaerne for møderne.

Praktik og indhold
Netværket mødes 3-4 gange årligt, med varighed på omkring 4 timer. Møderne vil som udgangspunkt foregå fysisk på Børsen.

Temaer og indhold koordineres og planlægges af Dansk Erhverv på baggrund af input fra netværkets medlemmer.

Hvad koster det?
Netværket er gratis for medlemmer i Dansk Erhverv.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er målrettet ledere eller medarbejdere, der arbejder professionelt med energi, energioptimering eller energieffektiviseringer, indkøb, strategi mm.

Derudover, virksomheder der arbejder professionelt med eks. energidistribution, energioptimering og energiproduktion.

Anmodning om deltagelse i netværket

Du skal være logget på for at kunne sende denne formular. Hvis du er logget på og stadig ikke kan slå op, skal du sørge for, at "Spor ikke" er deaktiveret i dine browserindstillinger.

Medlemmer af netværket