Kontakt
Fødevarer

Anders Kroman Liin

Politisk konsulent
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Dansk Erhvervs Fødevarenetværk giver alle medlemmer af Dansk Erhverv, der beskæftiger sig med fødevarer, mulighed for at mødes og diskutere faglige og politiske problemstillinger, som optager dem og fødevarebranchen som helhed. Netværket er også en inspirationskilde til nye muligheder og tendenser.

Praktik og indhold
Netværket henvender sig til både engros-, foodservice- og detailvirksomheder. Er du interesseret, kan du tilmelde dig netværket. 

Netværket mødes to gange om året. Emnerne og indholdet for møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med medlemmerne.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i netværket.

Hvem kan blive medlem af netværket?
Netværket henvender sig til ledende eller kommercielle medarbejdere inden for salg, indkøb, forretningsudvikling, compliance mv. Men der er ingen formkrav. Det eneste krav er, at I enten er full-service eller arbejdsgivermedlem af Dansk Erhverv. Basismedlemmer, der er medlem af  Fødevareleverandørforeningen har ligeledes mulighed for at melde sig ind i Fødevarenetværket.