; ;
Kontakt
HR & Ledelse
Medarbejderprofil
HR & Ledelse

Pernille Taarup

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Dansk Erhvervs HR-netværk giver dig mulighed for at få ny viden og inspiration til at udvikle din HR-funktion, herunder hvordan HR løbende kan understøtte den forretningsmæssige udvikling.

Det kan ske i form af HR-emner, som du kan være med til at bestemme, og som typisk bliver behandlet på et overordnet niveau via et indlæg fra en ekstern oplægsholder med efterfølgende erfaringsudveksling deltagerne imellem om daglig praksis. Erfaringsudvekslingen kan også omfatte forskellige HR- og andre relevante værktøjer og metoder, som løbende undersøges og diskuteres.

Praktik og indhold
Netværket mødes 4 gange årligt. Emnerne og indholdet koordineres og planlægges af Dansk Erhverv på baggrund af input fra netværkets medlemmer.

Datoer for 2024

  • 11. marts 
  • 25. juni 
  • 10. september 
  • 2. december 

Et netværksmøde indledes typisk med et personalejuridisk oplæg – for eksempel ”nyt om ansættelsesret” – efterfulgt af en ekstern indlægsholder med fokus på dagens emne. Eftermiddagens indhold kan variere, men er ofte baseret på viden- og erfaringsudveksling deltagerne imellem med afsæt i dagens emne.

Seneste eksempler på emner har været ”HR’s rolle i fremtiden”, ”Neuroledelse og den adaptive hjerne”, ”Feedback og feedbackkultur”, ”Robuste organisationer”, ”Intern kommunikation og sociale medier” samt ”Distanceledelse”.

Hvad koster det?
Pris for personligt medlemskab er årligt kr. 2.850,- (ekskl. moms).

Hvem kan blive medlem af netværket?
Netværket er målrettet HR- og personaleansvarlige i Dansk Erhvervs både små og store medlemsvirksomheder fra forskellige brancher inden for handel, rådgivning & videnservice, oplevelse & velfærd samt transport. Det kan være HR-direktører, personalechefer, HR Business Partnere eller andre HR-ansvarlige.

Er du interesseret i netværket, eller ønsker at høre mere, kontakt da Pernille eller Jens.