; ;
Kontakt
Teknologi, Digitalisering & Tele

Joen Magieres

Politisk konsulent
Kontakt

I netværket får du viden om konkrete værktøjer til at arbejde med it-sikkerhed i din organisation, mulighed for at udvide dit netværk med andre it-chefer og sikkerhedsansvarlige, samt viden om og indflydelse på Dansk Erhvervs politik på indenfor it-sikkerhed og privacy.

Hvad vil netværket give dig?

Netværket er et forum til videndeling, hvor ledere med ansvar for deres organisationers it-sikkerhed kan få kendskab til nye teknologiske og organisatoriske redskaber, som kan bruges arbejdet med sikkerheden i deres respektive organisationer. Netværket inviterer relevante oplægsholdere fx eksperter indenfor it-sikkerhed og privacy til møderne.

Netværket inddrages derudover i de politiske og medlemsrettede aktiviteter, som Dansk Erhverv søsætter på it-sikkerhedsområdet. Derved får medlemmerne indflydelse på den politik, som Dansk Erhverv arbejder for og de tilbud, medlemmerne får adgang til.

Praktik og indhold

Netværket mødes fem gange årligt. Emnerne og indholdet for møderne tilrettelægges af Dansk Erhverv ud fra det input og de ønsker, netværkets medlemmer kommer med. Emner kan fx være mailsikkerhed, ledelsesrapportering, brug af ISO og andre standarder, medarbejder-awareness, beredskabstest mm. 

Hvem kan blive en del af netværket

Netværket er for Dansk Erhverv medlemsvirksomheder. Netværkets deltager spænder bredt over mange forskellige brancher. Fælles for dem er, at de har ansvar for it-sikkerheden i organisationer, som er digitalt modne og har behov for et højt sikkerhedsniveau.

Kontakt netværksfacilitatoren, hvis du ønsker at blive en del af it-sikkerhedsnetværket eller har spørgsmål til det faglige indhold.