; ;
Kontakt
Turisme, oplevelse & kultur

Michael Folmer Wessman

Fagchef for kultur
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Kulturnetværket i Dansk Erhverv henvender sig til medlemsvirksomheder, som ønsker viden om kulturerhvervene, gode netværksmuligheder på kulturområdet og som gerne vil bidrage til at styrke kulturlivets politiske indflydelse og anerkendelse.

Gennem temamøder, inspirationsoplæg og udveksling af erfaringer kan netværket give dig input til din kulturvirksomheds eller -organisations arbejde. Kulturnetværket tilbyder et forum, hvor deltagerne får opdateret viden og inspiration inden for kulturområdet, og samtidig har mulighed for at diskutere udfordringer og problemstillinger med kolleger fra andre kulturerhverv.

Netværket vil løbende invitere relevante politikere, myndighedspersoner eller rådgivere til møderne og gennem aktiviteter få belyst forskellige temaer af interesse og betydning for netværkets medlemmer.

Netværket vil også kunne bruges som politisk løftestang til at skabe bedre rammevilkår for danske kulturvirksomheders ageren og muligheder.

Netværket ledes af direktør Dorthe Weinkouff Barsøe fra Dansk Arkitektur Center.

Praktik og indhold
Netværket mødes 4 gange årligt. Emnerne og indholdet koordineres og planlægges af Dansk Erhverv på baggrund af input fra netværkets medlemmer.

Kulturnetværket vil især arbejde på at styrke forståelsen af kulturens værdiskabelse, og herunder understøtte og drive analyser og statistik om kulturområdet. Dertil vil Kulturnetværket arbejde for at finde konkrete løsninger på de store tværgående problemstillinger for kulturlivet og oplevelseserhvervene 

Hvad koster det?
Netværket er gratis at deltage i for medlemmer af Dansk Erhverv.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er målrettet ledere og ledende medarbejdere blandt medlemsvirksomheder, -institutioner, -organisationer og -brancheforeninger inden for kultur- og oplevelsesområdet.

Netværket er desuden tiltænkt som et naturligt mødested for brancheforeninger på kulturområdet i Dansk Erhverv.

Ønsker du at deltage eller har du spørgsmål til det faglige indhold i netværket kan du kontakte den netværksansvarlige i Dansk Erhverv Michael Folmer Wessman på miwe@danskerhverv.dk.

Møder i 2024

  • Tirsdag d. 5. marts 2024 fra kl. 11.30-14.00, Børsen i København
  • Torsdag d. 30. maj 2024 fra kl. 14.00-16.00, Børsen i København
  • Onsdag d. 18. september 2024 fra kl. 11.30-14.00, Børsen i København
  • Torsdag d. 12 december 2024 fra kl. 10-11.30, Online