; ;
Kontakt
Fødevarer

Anders Kroman Liin

Politisk konsulent
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Netværk for global, ulovlig skovrydning giver dig og din virksomhed en unik mulighed for at blive opdateret med ny og kommende viden om EUDR herunder emner relateret til implementeringen af forordningen.

Netværksmøderne består af oplæg ved relevante myndigheder, aktører eller organisationer, der bidrager med viden og indsigt. Herefter drøftes udfordringer og problematikker ved implementeringen af EUDR i fællesskab blandt netværkets medlemmer. Netværket skaber derfor en ramme for at erfaringsudveksle og drøfte de konkrete udfordringer ved import og salg af afskovningsfri produkter.

Praktik og indhold
Netværket er relevant for både engros- og detailvirksomheder, der handler med varer, som er omfattet af EUDR. Netværket henvender sig til ledende medarbejder eller medarbejdere inden for bl.a. CSR, indkøb, compliance, mv.

Møderne i netværket afholdes online 4-6 gange om året. Netværket beskæftiger sig med alle råvare omfattet af EUDR, og hvis relevant bliver møderne bliver delt op food og non-food.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er for Full-Service og Arbejdsgivermedlemmer af Dansk Erhverv.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i netværket.