; ;
Kontakt
Handel

Matthias Korth Vesterdal

Chefkonsulent
Kontakt

Få faglige input, opbyg et netværk og bliv inspireret til at udnytte de digitale muligheder i din virksomhed.

Hvad vil netværket give dig?
Netværket giver dig og din virksomhed en unik mulighed for at blive klogere på morgendagens tendenser inden for digitalisering, så du kan hente inspiration til din egen digitale omstilling. Sammen med eksterne oplægsholdere, centrale fagpersoner og andre repræsentanter for B2Bvirksomheder vil netværket danne rammerne for erfaringsudveksling, italesættelse af konkrete problemstillinger og best practice-eksempler inden for digitalisering, for eksempel e-handel B2B, håndtering af data, automatisering og robotteknologi.

Praktik og indhold
Netværket mødes tre-fire gange årligt. Emnerne og indholdet for møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er for medlemmer af Dansk Erhverv, der driver engrosvirksomhed eller beskæftiger sig med B2B-handel. Det er gratis at deltage i netværket, hvis din virksomhed er Full-Service- eller Arbejdsgivermedlem.

Kontakt netværksfacilitator Marianne Eltong Gade, hvis du ønsker at blive en del af netværket eller har spørgsmål til det faglige indhold. 

Testimonials

"Styrken ved B2B-digitaliseringsnetværket er, at alle i netværket står med mange af de samme udfordringer forhold til digitalisering, så selvom vi repræsenterer vidt forskellige brancher, ligner vi faktisk hinanden, og vi får meget ud af at høre, hvordan de andre i netværket griber digitaliseringsopgaven an. Det bekræfter os i, at hvis de andre kan, så kan vi også!"

Nils Stokholm, Marketing Manager, Mediq Danmark  A/S