; ;

Dansk Erhvervs netværk for branchedirektører har til formål at skabe et fælles forum for branchedirektører og sekretariatsansvarlige i brancheforeninger blandt Dansk Erhvervs medlemmer. Netværkets primære fokus er videndeling, gensidig inspiration og udvikling. Netværket mødes 4 gange årligt, og mødetemaerne tilrettelægges i tæt dialog mellem netværkets medlemmer og Dansk Erhverv.