; ;
Kontakt
Erhvervspolitik & Analyse

Carl Andersen

Politisk konsulent for familieejede virksomheder
Kontakt

Baggrund og formål
Formålet med Dansk Erhvervs Netværk for Familieejede Virksomheder er at skabe rammerne for, at erhvervsdrivende familier kan mødes på tværs af generationer og herved få mulighed for at lære af og inspirere hinanden samt blive udfordret af interne (Medlemsvirksomheder, Dansk Erhverv etc.) samt eksterne (Politikere, eksperter, embedsfolk etc.) oplægsholdere.

Netværket vil også især fungere som en fælles vidensbank til gavn for Dansk Erhvervs politiske interessevaretagelse overfor de familieejede virksomheder. Dialogen, informationen og netværket vil levere brugbar viden, når der skal skrives høringssvar, laves politiske udspil eller afstemmes en politisk linje. Derfor vil politisk idéudveksling og udvikling være centralt.

Netværket styrker dig i din funktion som ledende medarbejder i en familieejet virksomhed. I netværket sidder repræsentanter fra andre familieejede virksomheder, der også arbejder med de udfordringer, som familieejede virksomheder sidder med. Netværket giver gode muligheder for dialog med beslutningstagere, erhvervsfolk og andre interessenter.

Praktik og indsatser
To til fire årlige fyraftensmøder, som afvikles og faciliteres af Dansk Erhverv. Dansk Erhverv er sekretariat på netværket og vil holde listen over medlemmerne af netværket. Netværkets konkrete indsatser er at:

 • understøtte og udvikle Dansk Erhvervs politiske profil indenfor familieejet.
 • løfte familieejerskabet op på den politiske agenda.
 • være sparringspartner ifm. relevante høringssvar.
 • arbejde for bedre rammevilkår ved generationsskifte.
 • levere input til analyser: Hvor skiller de familieejede virksomheder sig ud? Hvor mange er beskæftiget i familieejede virksomheder? Hvilken betydning har generationsskifteskatten for udviklingsmulighederne mv.?
 • være et fortroligt rum, hvor repræsentanter fra familieejede virksomheder kan vidensdele og knytte relationer på tværs af brancher og generationer.

Udpluk af netværkets stiftende medlemmer:

 • Harald Nyborg A/S
 • Brødrene A&O Johansen A/S
 • Trasborg Denmark
 • Brøchner Hotels

Hvem kan blive en del af netværket?
Medlemskabet er for virksomheder, der definerer sig selv som familieejede. Dansk Erhvervs kan vælge at invitere virksomheder med i netværket, som ikke er familieejede, men som aktivt arbejder med familieejerskab og familieejede virksomheders rammevilkår. Medlemskab kan kun opnås af virksomheder eller organisationer - ikke af individer. Medlemskab af Dansk Erhverv er påkrævet. Dansk Erhverv kan dog dispensere for dette.

Ansøg om blive medlem at netværket ved at sende en mail til can@danskerhverv.dk hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt. 

Planlagte møder i netværket

 • 29. april 16:00-18:00, Børsen, København K.
 • 23. september 09:30-12:00, Børsen, København K.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i netværket.