; ;

Hvad vil netværket give dig?
Netværket skaber et forum for videndeling, sparring og gensidig inspiration inden for personalejuridiske og overenskomstmæssige forhold, blandt andet ved at drøfte udfordringer og problemstillinger, god praksis og råd. Netværket er også en måde at holde sig ajour på nye regler og praksis.

Gennem temamøder, information og udveksling af erfaringer kan netværket give dig input til din virksomheds eller din organisations arbejde med de personalejuridiske og overenskomstmæssige forhold.

Praktik og indhold
Netværket mødes tre - fire gange årligt i Dansk Erhvervs hovedsæde, Børsen i København. Et møde vil ofte varer to til tre timer.

Emnerne og indholdet koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer.

Emner kan være nye tiltag på det personalejuridiske område, nye regler og den seneste praksis, overenskomstmæssige forhold, ansættelse af elever, håndtering af sygdom, opsigelser, barsel, lønstatistikker mv. Netværket tager gerne de problemstillinger og udfordringer op, som netværkets medlemmer støder på.

Et netværksmøde indledes typisk med nogle oplæg med fokus på dagens emner med efterfølgende erfaringsudveksling deltagerne imellem om daglig praksis.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er rettet mod HR- og personaleansvarlige i hotel- og restaurationsbranchen (HR-direktører, personalechefer og lign.), som er medlem af Dansk Erhverv.

Det er gratis at deltage i netværket.

Kontakt og medlemskab
Har du spørgsmål til netværket, medlemskab eller forslag til temaer, som vi skal tage op på de kommende møder, er du velkommen til at kontakte advokat Johanne Hansted på joha@danskerhverv.dk.