; ;
Kontakt
Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Branchedirektør
Medarbejderprofil
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Netværket styrker dig og din tandlægekædes arbejde gennem information og udveksling af viden og erfaringer. Som medlem af netværket vil du være med til at sætte fokus på og fremme tandlæge-kæders rammevilkår. Du vil også blive hørt i forbindelse med relevante høringssvar inden for dentale og tandsundhedspolitiske emner. Netværket vil invitere politikere, embedsmænd eller andre relevante personer til møderne og gennemføre aktiviteter for at få belyst forskellige problemstillinger, som netværkets medlemmer oplever. Som medlem af netværket vil du også blive inviteret til relevante gå-hjem-møder, konferencer og kurser, som afholdes af Dansk Erhverv.

Praktik og indhold
Netværket mødes minimum 2 gange årligt, og Dansk Erhverv står for at indkalde og gennemføre møderne. Emnerne og indholdet på møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværk for tandlæger er åbent for alle medlemmer af Dansk Erhverv, der leverer tandlægeydelser i kædedannelse.

Kontakt netværksfacilitatoren, hvis du ønsker at blive en del af net værket for tandlæger eller har spørgsmål til det faglige indhold.