; ;
Kontakt
Offentlig-privat samarbejde

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Kontakt

Hvad giver netværket dig?
Dansk Erhverv og IKA står sammen bag Netværk for Udbud. Netværket er åbent for medlemmer af Dansk Erhverv, offentlige institutioner samt udbudsretlige teoretikere, der arbejder med problemstillingerne i den akademiske verden.

Deltagelsen i netværket på tværs af sektorerne giver unikke muligheder for at drøfte og finde løsninger på udbudsretlige problemer. Et af hovedformålene med netværket er at nedbryde barrierer og fremme dialogen mellem ordregiver og tilbudsgiver.

Praktisk og indhold
Netværket mødes minimum tre gange årligt. Til møderne inviteres relevante nøglepersoner, der arbejder med udbudsretlige temaer, der berører netværkets medlemmer, ind til oplæg og debat. Oplægsholderne kan både være advokater, forskere, politiske beslutningstagere og embedsfolk.

Netværket kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder med afgrænsede problemstillinger.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i netværket.

Hvem kan blive en del af netværket?

Netværket er for medlemmer af Dansk Erhverv, der byder på offentlige opgaver såvel som offentlige ordregivere. Det er muligt at lade forskellige repræsentanter for virksomheden deltage.

Har du spørgsmål til det faglige indhold eller andet, så kontakt venligst den netværksansvarlige, chefkonsulent Malene Jæpelt.

Tilmelding til Netværk for Udbud

Du skal være logget på for at kunne sende denne formular. Hvis du er logget på og stadig ikke kan slå op, skal du sørge for, at "Spor ikke" er deaktiveret i dine browserindstillinger.