; ;
Kontakt
Handel

Sven Petersen

Erhvervsjuridisk fagchef
Medarbejderprofil
Kontakt

Dansk Erhvervs persondatanetværk skaber et forum for videndeling og kompetenceopbygning, blandt andet gennem at drøfte udfordringer og problemstillinger i relation til at håndtere persondata i praksis.

Hvad vil netværket give dig?
Netværket styrker dig og din virksomheds arbejde med persondata gennem temamøder, information og udveksling af viden og erfaringer. Netværket vil som de første få tilsendt relevante nyheder fra Data­tilsynet m.fl. og ligeledes få mulighed for at få indflydelse på Dansk Erhvervs høringssvar på området.

Praktik og indhold
Vi vil bestræbe os på at invitere netværket til 2 eksklusive arrange­menter årligt. Emnerne og indholdet for møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer. Arrangementerne vil typisk bestå i at møde beslutningstagere og fagpersoner af høj karat.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er for ansatte i medlemsvirksomheder, der beskæftiger sig intensivt med persondata. Det er gratis at deltage i netværket. Har du spørgsmål til det faglige indhold så kontakt netværksfacilitatoren.

Kommende møder