; ;
Kontakt
Rådgivning, Rekruttering & Finans; Medier & Kreative Erhverv

Louise Riisgaard

Branchedirektør
Medarbejderprofil
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
I Dansk Erhverv har vi fokus på at bringe alle talenter i spil i de danske rådgivervirksomheder. Det er vigtigt, fordi det er jer, der skal være med til at forme og udvikle fremtidens Danmark.

Formålet med netværket er at:

  • Sætte fokus på, hvad det kræver at være et talent i rådgiverbranchen - på tværs af virksomheder.
  • Fungere som et panel for Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg, som udvalget kan spørge til råds og sparre med om relevante emner for branchen.
  • Dyrke jeres fagligheder og viden, om hvad der rører sig i rådgiverbranchen - og samtidig udbrede en bedre forståelse for selve rådgiverhåndværket.
  • Skabe et uformelt netværk på tværs af Rådgiverbranchen, som I kan bruge aktivt efterfølgende.

Krav og optagelse

Det er pt. lukket for ansøgninger for denne sæson. 

Vi ønsker at sammensætte en mangfoldig gruppe bestående af deltagere med forskellige rådgiverbaggrunde og kompetencer. Optagelse i netværket sker ud fra en helhedsvurdering. I udvælgelsen af deltagere vægter vi: engagement, motivation, team-mindset, interesseområder samt nysgerrighed på både netværket og rådgiverbranchen. Derudover ser vi positivt på ting som erhvervserfaring, udlandsophold, praktik og/eller frivilligt arbejde.

Vi opfordrer alle til at søge uanset køn, religiøs overbevisning, seksuel orientering og etnisk oprindelse.

Bemærk venligst, at det er krav, at du ikke er studerende ved netværkets start, er under 35 år og ansat i en medlemsvirksomhed i Dansk Erhvervs Rådgivningsmarked. Er du i tvivl, om din virksomhed er medlem af Dansk Erhverv, kan du høre din HR-afdeling ad eller kontakte Rosa Knudsen: rsik@danskerhverv.dk

Praktik og indhold
Dansk Erhvervs Talentnetværk samler talenter fra hele rådgiverbranchen. Vi mødes 4 gange årligt, hvor vi vil have eksterne oplæg, præsentationer fra netværksdeltagere samt mulighed for at lære hinanden og rådgiverfaget bedre at kende. Der vil selvfølgelig blive serveret mad og drikke.

Hvad koster det?
Gratis