; ;

Markedsudvalg

Fagudvalg

I Dansk Erhverv har vi 18 markeds- og fagudvalg. I udvalgene engagerer ledende profiler fra Dansk Erhvervs medlemskreds sig i et eller flere udvalg. På den måde er medlemmerne en udførende og rådgivende del af hvilken politik Dansk Erhverv skal føre på en række forskellige områder, som du kan læse mere om her.

I udvalgene drøftes og vurderes sager af politisk karakter på ca. fire årlige møder.