; ;

Dansk Erhvervs medieudvalg drøfter udviklingen og vækstmulighederne i en branche under hastig forandring. Bedre udviklingsvilkår for mediebranchen er afgørende for at sikre fortsat vækst og fastholdelse af arbejdspladser i Danmark.

En velfungerende mediebranche bidrager herudover til:

  • Et stærkt dansk sprog domæne
  • En levende og inkluderende kultur
  • En fri meningsudveksling og et velfungerende demokrati.

På den baggrund arbejder udvalget for at styrke vækst- og udviklingsvilkårene for mediebranchen i Danmark og det økosystem, som branchen er en del af.

Udvalget er sammensat, så medlemmerne afspejler de mange forskellige sektorer inden for mediebranchen.