; ;

Det er Rådgivningsudvalgets hovedopgave at sikre Dansk Erhverv størst mulig politisk gennemslagskraft og synlighed, når det gælder forhold i og omkring rådgiverbranchen.

 

Rådgivningsudvalgets er rådgivende for Dansk Erhvervs bestyrelse og har til opgave at udarbejde og fremkomme med forslag til konkrete politiske forslag, udspil og anbefalinger til, hvad Dansk Erhvervs politik bør være.

 

Rådgivningsudvalget drøfter og behandler bl.a. temaer og sager vedr. digital forretningsudvikling og innovation, rekruttering og kompetenceudvikling, internationalisering og eksportfremme, grøn omstilling, diversitet og ansvarlighed samt udvikling af den offentlige sektor gennem offentlig-privat samarbejde, fair og lige konkurrence og gode offentlige indkøb.

 

Endvidere drøfter Rådgivningsudvalget forhold af betydning for rådgivningsvirksomheder og branchen, som rejses af Dansk Erhvervs bestyrelse, direktion, markeder, medlemsvirksomheder, brancheforeninger eller Rådgivningsudvalget selv.

 

Rådgivningsudvalget repræsenterer Dansk Erhvervs medlemmer i rådgiverbranchen forstået som virksomheder, der primært er baseret på en rådgivende forretningsmodel; Herunder bl.a. design-, PA- og kommunikations-, reklame-, it-, management- og jobgivere samt også advokater, revisorer, search & selection og marketing m.fl. 

Formand og næstformand for Rådgivningsudvalget samt sekretariatet

Formand Christian Ejvin Andersen

Adm. direktør

Bech-Bruun

Næstformand Christina Tønnesen

Managing partner

Mensch

Louise Riisgaard

Branchedirektør

Dansk Erhverv

Niels Hovmand

Chefkonsulent

Dansk Erhverv

Medlemmer af Rådgivningsudvalget :

 

Camilla Hesselby FSR - danske revisorer
Carsten Brandt Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning
Christian Bang-Pedersen Prokura A/S
Christian Ejvin Andersen Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Christian Fredensborg Jakobsen PwC
Christian Scherfig Lundgrens Advokatpartnerselskab
Christina Tønnesen Mensch
Frida Setterberg Designit Denmark A/S
Hans Henrik Beck Bain & Company
Henrik Hilleberg Infomedia
Jacob Hansen Mercuri Urval A/S
Jakob Schou Broad Horizon Denmark ApS
Jesper Braum Nielsen IBM Danmark ApS
John Bøgehus Pedersen BDO Statsautoriseret
Karne Lykkebo Geelmuyden Kiese A/S
Kresten Schultz Jørgensen Schultz Jørgensen Kom
Kristian Dahl LEAD - Enter Next Level A/S
Malene Birkebæk Kreativitet og Kommunikation
Marianne Settnes Den danske Fondsmæglerforening
Morten Andersen Unique Human Capital A/S
Nikolaj Vibe Grace Public Affairs A/S
Per Troelsgaard Sloth Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
René Ravn Ernst & Young
Søren Eriksen Viegand Maagøe
Sara Jursic Gorrissen Federspiel 
Thomas Kjærsgaard  Plesner
Tore Christian Jensen Deloitte Statsaut. Revisionspartnerselskab
Ulrik Petersen Dentsu Aegis Network A/S

 

Kontakt

Vil du høre mere om Rådgivningsudvalget?

Rådgivning, Rekruttering & Finans; Medier & Kreative Erhverv

Louise Riisgaard

Branchedirektør
Medarbejderprofil
Rådgivning & Rekruttering

Niels Hovmand

Chefkonsulent
Medarbejderprofil