; ;

Det skattepolitiske udvalg er et stående fagudvalg, hvis hovedopgave er at sikre Dansk Erhverv større skattepolitisk gennemslagskraft gennem kvalificerede bidrag overfor såvel det politiske niveau som pressen. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra medlemsvirksomheder og brancheforeninger i Dansk Erhverv.

Det skattepolitiske udvalg drøfter skattemæssige problemstillinger, som rejses af udvalget selv, af bestyrelsen, direktionen, markederne, medlemsvirksomhederne eller brancheforeninger.

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Jacob Ravn

Advokat, souschef PA og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil