; ;

Danmark har EU’s bedste digitale infrastruktur. Det har bidraget til at gøre de danske virksomheder og offentlige services til nogle af de mest digitale og effektive i verden. Det har også været medvirkende til at danskerne er et af de mest digitale folkefærd i verden.

Men de digitale services udvikler sig hurtigt og stiller nye krav til kapacitet, stabilitet, sikkerhed og bæredygtighed. Vi skal derfor investere i at styrke og fremtidssikre den digitale infrastruktur. Telesektoren investerer allerede massivt i mobil- og bredbåndsdækning – over 11 mia. kr. årligt. Men fremtidens samfund kræver mere. 

Dansk Erhvervs medlemmer peger på, at kvalitet og adgang til internet er et af de vigtigste rammevilkår for at drive virksomhed. Det tager vi i Dansk Erhverv alvorligt. Det er forudsætningen for, at virksomhederne fortsat kan udvikle nye løsninger baseret på fx cloud services og AI-værktøjer til gavn for borgere og samfundet. Den digitale infrastruktur vil bidrage til at drive samfundets teknologiske og økonomiske udvikling og styrke gode kundeforhold.

World Economic Forum peger samtidig på, at digitale løsninger kan hjælpe os på vej med 20 pct. af reduktionsmålene i den grønne omstilling. IoT-forbundne sensorer, droner og kunstig intelligens kan nemlig minimere energi- og ressourceforbruget i landbruget, industrien og transporten. Et digitalt og fleksibelt energisystem kan sikre, at vi bruger energi, når der er vedvarende energi i ledningerne og minimere varmeforbruget i bygningerne. Telesektoren selv er godt på vej mod at levere CO2-neutrale kommunikationsnetværk og kan med sine netværksteknologier bidrage til at fremskynde den grønne omstilling i resten af samfundet.

Endelig spiller telesektoren en afgørende rolle for danskernes sikkerhed. Det gælder i den konstante kamp for at styrke cybersikkerheden samt i understøttelse af vigtige samfundsopgaver og al den kommunikation, der binder den samfundskritiske infrastruktur sammen, fx energinettet og transportsektoren. Telesektoren har med afsæt i sin ekspertise og digitale infrastruktur et uforløst potentiale til at højne samfundets sikkerhed. Det skal udfoldes i samarbejde med myndigheder og kunder.

Teleudvalget

Teleudvalget behandler aktuelle telepolitiske emner og udarbejder telepolitiske anbefalinger, der skal bidrage til at skabe optimale rammevilkår for udrulning af digital infrastruktur. Udvalget behandler derfor sager, der angår såvel kommunal sagsbehandling som national lovgivning og EU-lov. Desuden arbejder udvalget for at fremme udnyttelsen af de digitale netværksteknologier i fx erhvervs-, sundheds-, klima- og energipolitik m.m. til gavn for samfundet.

Teleudvalget er et fælles udvalg for Dansk Erhverv og IT-Branchens medlemmer, der tilhører telebranchen. Udvalget fungerer bl.a. som en ramme for dialog med politikere og øvrige interessenter for teleselskaberne.

Medlemmerne af teleudvalget er:

 

Søren Johansen Telenor
Louise Møller TDC Net
Jakob Petersen Norlys
Flemming Nørholm Nielsen Fibia
Brian Zack Telia
Niclas Y. Backlund Ericsson
Martin Jensen Buch IT-branchen
Rasmus Raabjerg Nielsen Nuuday
Christian Poulsen 3
Kenneth Grønborg Cellnex

 

Kontakt

Teknologi, Digitalisering & Tele

Poul Noer

Fagchef for digital infrastruktur
Medarbejderprofil