; ;

Dansk Erhverv er landets toneangivende erhvervsorganisation inden for ældrepleje, social- og handicapområdet.

Dansk Erhvervs velfærdspolitiske udvalg er bredt sammensat på tværs af velfærdsområder. Formålet er at drøfte rammevilkår og betingelser for private og selvejende til at drive virksomhed. Udvalget mødes ca. fire gange om året, hvor relevante politikere, embedsmænd, meningsdannere og øvrige interessenter inviteres ind til sparring og dialog. Det er et selvstændigt formål, at der er rum og tid til at drøfte og opnå synergier på tværs af områderne.

Emner kan eksempelvis være status på udmøntningen af ambitionerne i regeringsgrundlag, herunder hvordan der sikres lige konkurrence og gennemsigtighed i handlen med velfærdsydelser og tilbud. Det bestræbes, at udvalget er det sted, hvor vi drøfter og udvikler Dansk Erhverv politiske arbejde.

De øvrige medlemmer af velfærdsudvalget er:

Altiden Omsorg A/S
BL - Danmarks Almene Boliger
Blå Kors Danmark
Cura Pleje A/S
Dansk Flygtningehjælp
Danske Diakonhjem
Danske Handicaporganisationer
Den Sociale Udviklingsfond
Diakonissestiftelsen
DUOS Gruppen A/S
Fonden Mariehjemmene
Frelsens Hær
Glad Fonden
Godhavn Bo-, Uddannelses
GuldBoSund ApS
Habitus Holding ApS
Incita
KFUKs Sociale Arbejde
Landsforeningen for bedre psykiatri
LOBPA
Memox & Øresund Psykoterapi ApS
Mødrehjælpen
OK-Fonden
Røde Kors
Selveje Danmark
Sputnik ApS
Team Olivia Danmark ApS
Trolle Care A/S
Zealand Care A/S