; ;

Nyt konsortium sætter fart på danske sprogmodeller

Med Alexandra Instituttet, IBM Danmark og Dansk Erhverv i spidsen går de første danske private og offentlige organisationer nu sammen om at skabe danske sprogmodeller. Modellerne bygger på ufravigelige principper om ansvarlig AI. 

Formålet med Dansk Sprogmodel Konsortiet er at bidrage til en tillidsbaseret og ansvarlig tilgang til AI, som understøtter vores demokrati, sammenhængskraft og konkurrenceevne. Herigennem vil vi være med til at sikre, at Danmark får en ambitiøs tilgang til AI, der udnytter danske styrkepositioner og placerer Danmark i den internationale elite, hvad angår anvendelsen af AI. Det skal ske gennem adgang til uafhængige, åbne, transparente og gratis sprogmodeller, som er trænet på danske data og garanterer dataintegritet. Formålet er at understøtte værditilvækst og innovation i Danmark med afsæt i danske virksomheders og organisationers egne data og interesser.

Etablering 

Dansk Sprogmodel Konsortiet er etableret af IBM Danmark, Dansk Erhverv og Alexandra Instituttet for at arbejde, understøtte og sikre formålet.  
Dansk Sprogmodel Konsortiet er åben for alle, der kan skrive under på de principper og forpligtelser, der ligger til grund for de danske sprogmodeller. 

Baggrund

Behovet for dansk kontrollerede og fokuserede sprogmodeller er blandt andet drevet af ønsket om at sikre åben innovation, transparens, national kultur og sprogkontrol samt uafhængighed af tredje part. 

Danish Foundation Models er et etableret konsortiet, der udvikler state-of-the-art sprogmodeller og sprogteknologier til det danske samfund. DFM er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. DFM ønsker at fremme innovation og samarbejde ved at gøre sprogmodeller frit tilgængelig med det formål at understøtte Danmark og danske virksomheders og organisationers interesse. 

DFM vil arbejde tæt sammen med Dansk Sprogmodel Konsortiet for at sikre, at de udviklede sprogmodeller understøtter danske organisationer og virksomheder. 

Principper

Danish Foundation Models (DFM) vil udvikle danske sprogmodeller og forpligter sig til at udvikle dem med afsæt i følgende principper:

Forpligtigelse

Medlemmer af Dansk Sprogmodel Konsortiet forpligtiger sig til: 

  1. Offentlighed: At promovere initiativet og indvilge i at offentliggøre deres deltagelse.
  2. Use-cases: At dele deres relevante use-cases i Konsortiet med henblik på modellens fortsatte udvikling. Derudover opfordres medlemmerne til at dele use-cases i offentligheden for at inspirere til udbredelse af modellernes anvendelse. 
  3. Data adgang: At dele datasæt løbende med DFM, som kan anvendes til at træne danske modeller på. 
  4. Tilslutning til pricipper: At erklære sig enige i, at principperne for udvikling af de danske sprogmodeller også er fundamentet for en ansvarlig implementering og anvendelse af kunstig intelligens. 

Citater fra medlemmer af Dansk Sprogmodel Konsortium

"Jeg er meget glad for initiativet, da en dansk sprogmodel kan blive et stort aktiv for os. Vi brænder på den ene side for at arbejde med og udnytte mulighederne i generativ kunstig intelligens. På den anden side er det helt afgørende, at det sker på en tryg og sikker måde, hvor borgerne kan have tillid til vores databehandling. Hidtil har både lovmæssige og etiske barrierer stået i vejen for at udnytte det fulde potentiale ved generativ kunstig intelligens, men med alliancen om at udvikle nye, danske sprogmodeller ser vi muligheder i at overkomme barriererne. Initiativet flugter fuldstændig, hvordan vi gerne vil arbejde med kunstig intelligens, og jeg ser positive og fremadskuende perspektiver i det ambitiøse samarbejde" siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard.

" I Topdanmark har vi en ambitiøs tilgang til kunstig intelligens, og vi har for nylig lanceret den danske finanssektors første generative AI-chatbot med direkte kundekontakt. Sprogmodeller, der er trænet på dansk data og sprogmønstre, kan indgå i et samspil med de eksisterende sprogmodeller i vores chatbot og gøre den endnu bedre til at forså kundens hensigt. Det er afgørende for at kunne levere god kundeservice. Vi ser derfor et stort potentiale i danske sprogmodeller" siger Kasper Tjørntved Davidsen, direktør for IT i Topdanmark. 

"Når vi udvikler løsninger til den offentlige sektor, er sikkerhed og ansvarlighed et nøglefokus. Derfor tilbyder vi løsninger, der afvikles lokalt med fuld kontrol over data, som samtidig bygger på en sprogmodel, der er udviklet forsvarligt og på relevante data for en dansk kontekst. Vi glæder os meget til at deltage i samarbejdet om den fortsatte udvikling af den danske sprogmodel" fortæller Frejdie Søndergaard-Gudmandsen, Head of Product Management, cBrain 

"Hos EdTech-virksomheden Ordbogen A/S arbejder vi med sprogteknologi til uddannelsessektoren. Vi har over 500.000 elever of studerende på vores platforme hver uge, der løser milioner af opgaver. Vores værditilbud til brugerne ville blive væsentligt bedre, hvis vi integrerede danske sprogmodeller. Derfor går vi selvfølgelig med, så vores tekstretter og individuelle, skræddersyede læringsforløb kan blive markant bedre for både svage og stærke studerende" siger Peter Revsbech, Adm. Direktør i Ordbogen.com 

"Det står klart for os i kommunerne, at kunstig intelligens kommer til at forme måden vi leverer velfærd på i fremtiden. Derfor er vi også begejstrede for det nye partnerskab, der aktivt tager ansvar for at etablere et stærkt dansk grundlag for brugen af kunstig intelligens. Gennemsigtige sprogmodeller er en forudsætning for, at vi kan komme videre med brugen af kunstig intelligens i kommunerne. Vi glæder os til at bidrage ind i det nye samarbejde"  fortæller Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg og borgmester i Odense. 

”Initiativet til at udvikle danske sprogmodeller er en kærkommen mulighed for at styrke Danmarks anvendelse af kunstig intelligens. Hos FSR - danske revisorer ser vi frem til at støtte og deltage i Dansk Sprogmodel Konsortiet, hvilket understreger revisorbranchens engagement i at sikre, at teknologi anvendes ansvarligt og i tråd med reglerne." Siger Lone Strøm, adm. direktør FSR – danske revisorer

 

 

Hvis du ønsker at være med i Dansk Sprogmodel konsortium så skriv en mail til Frederikke Saabye

Teknologi, Digitalisering & Tele

Frederikke Rosendal Egede Saabye

Chefkonsulent

Følgende virksomheder er allerede med i Dansk Sprogmodel Konsortiet:

 

 

   

       

 

                  

Andre relevante fokusområder