; ;

Detailhandlen

Detailhandlen skaber værdi – for den enkelte og for samfundet


Detailhandlen er en uundværlig del af samfundet såvel i storbyen, som i lokalsamfundet. Hver dag skaber detailbranchen reel værdi for forbrugerne med en konkret aktie i at forbrugernes dagligdag kan hænge sammen. Samtidig repræsenterer detailbranchen tusindvis af arbejdspladser, hvor en ganske stor del af danskerne, hver dag møder ind på arbejde med målet om at give deres kunder en god oplevelse. 

Konkurrencen om de danske forbrugere er hård og detailvirksomhederne arbejder hver dag for at sikre tilfredse kunder. Det handler dels om at kunne tilbyde et bredt og varieret vareudbud, samt at møde forbrugerne, der hvor de er – hvad enten det er i det levende handelsliv, på webshoppen eller en kombination af begge. Det handler i høj grad også om at have fingeren på pulsen med innovative løsninger og evnen til at opspore nye trends og forbrugermønstre. Sidst men ikke mindst handler det om at give kunderne en god oplevelse, hvor service og levering er kerneparametre.

Detailhandlen er også en nøglesektor i et samfundsperspektiv. Branchen fungerer som bindeled mellem producenter fra hele verden og de danske forbrugere og er en væsentlig brik i dansk økonomi i forhold til at skabe vækst, arbejdspladser og provenu til statskassen.

Vidste du at detailhandlen…

...har en årlig omsætning på ca. 400 mia. kr.
...beskæftiger 237.000 danskere
...er fordelt på næsten 22.000 arbejdssteder i hele Danmark

Læs flere opdaterede tal om detailhandlen i Brancherapporten: Detail

 

Sektoren udgør med andre ord en vigtig del af Danmarks økonomi og er med til at sikre vækst og beskæftigelse i hele landet.

Det er Dansk Erhvervs overordnede mål at arbejde for bedre rammevilkår, så detailhandlens fremtidige udvikling og vækst understøttes. For det er helt afgørende, at detailvirksomhederne også i fremtiden bidrager med vareudbud, arbejdspladser og omsætning – i det brede samfundsperspektiv, såvel som for forbrugerne og lokalsamfund.

Der er ganske enkelt brug for et attraktivt miljø at drive detailvirksomhed i. Både på hjemmemarkedet og på de internationale markeder. Så vi sikrer de bedst mulige rammer for danske detailvirksomheder i alt fra overenskomster til regulering af forbruger-, fødevare- og miljøområdet, samt for gode erhvervsvilkår og international handel.

Dansk Erhverv arbejder blandt andet for:

Fair og lige konkurrence

Dansk Erhverv arbejder for at sikre fair konkurrencevilkår, så danske detailvirksomheder ikke oplever konkurrenceforvridning, men kan konkurrere på lige vilkår.  

Størstedelen af den regulering, der påvirker detailvirksomhederne, kommer fra EU. Det er i udgangspunktet positivt, at reglerne for EU-virksomhederne i vid udstrækning er ens, fordi det gør det nemmere at handler over grænserne og sikre lige konkurrencevilkår. Oftest vil nationale særlovgivning stille danske virksomheder ringere end resten af EU og give øgede omkostninger.

Det er afgørende med et konstant fokus på, at kvaliteten af lovgivningen er i orden, så den rammer efter hensigten, samt at lovgivningen implementeres og håndhæves ens.

Læs mere i Dansk Erhvervs policy paper om onlinemarkedspladser og om risikobaseret markedsovervågning.

Det skal være nemmere at drive detailvirksomhed

En forudsætning for en stærk detailbranche er, at der er gode forhold for at drive virksomhed i Danmark. Det er vigtigt, at der lyttes til både små og store detailvirksomhederne og de udfordringer, de oplever, så vi kan arbejde for, at det fremover bliver så nemt som muligt at drive detailvirksomhed. Et fokus der også bør udbredes lokalt i kommunerne, læs mere i Dansk Erhvervs policy paper: Stærkere indsats i kommunerne for bedre rammevilkår for detailhandlen.

En af tidens helt store forhindringer for detailsektoren er mangel på kvalificeret arbejdskraft og Dansk Erhverv arbejder for reformer, som kan løse rekrutteringsudfordringer. Læs mere om arbejdsmarked og arbejdskraft.

Betalinger er vigtige for både forbrugerne og detailhandlen, og det er vigtigt, at der findes billige og effektive betalingsløsninger i Danmark. Læs mere i Dansk Erhverv policy paper om betalinger.

Gode rammer for bæredygtighed og grøn omstilling

Detailhandlen har en særlig rolle, der kan sætte skub i den grønne omstilling. Med den daglige direkte kontakt til forbrugerne har butikkerne en unik mulighed for at påvirke og ændre forbruget af varer. Detailhandlen har en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre forbrugerne oplysning, der gør det nemmere og mere gennemskueligt at handle bæredygtigt og grønt.

For at sikre, at detailvirksomhederne får mulighed for at udnytte det potentiale, skal der tages nogle afgørende skridt fra politisk side.

Krav til bæredygtighed og grøn omstilling bliver fortsat mere omfattende for de danske detailvirksomheder. Derfor orienterer og inddrager Dansk Erhverv detailhandlen i udarbejdelsen af kommende regulering indenfor klima, miljø, CSR og fødevarer og guider og hjælper detailhandlen med at komme videre med den grønne omstilling, herunder:

- Arbejdet for et klimamærke for fødevarer og offentligt tilgængelige klimadata

- En del af Plastpartnerskabet for detail

- Klimapartnerskabet for Handel, som har afleveret sektorkøreplan med konkrete målsætninger og initiativer i handelsbranchen

- Arbejde for afskovningsfri værdikæder i detailhandlen

- CSR-arbejdet som en selvstændig styrke for virksomhedernes vækst og konkurrencekraft

- Arbejdet for grøn omstilling i offentlige indkøb, så den offentlige sektor påtager sig sin rolle som drivkraft for den grønne omstilling gennem klimamål og miljø- og klimakrav i de offentlige indkøb.

- Og meget mere….

Digitalisering 

Detailhandlen står midt i en digital transformation, hvor evnen og viljen til at udnytte digitale muligheder og ny teknologi har stor betydning uanset om det er i forhold til lageret, logistikken, indkøbet, markedsføringen, webshoppen eller i den fysiske butik

Vi udarbejder blandt andet en lang række Analyser om e-handel, der kan danne baggrund for nye initiativer og beslutninger.

Vi afholder løbende Webinarer og kurser om e-handel, , persondata, kunstig intelligens og mange andre relevante emner. Brug for rådgivning?
 

Dansk Erhverv tilbyder rådgivning til medlemmer inden for en bred palette af emner, fx markedsføring, persondata, løn og personale, salg til forbrugere og meget andet – se mere om Dansk Erhvervs rådgivning

Følg os på LinkedIn: Dansk Erhverv - Detailhandlen

På agendaen