; ;

Erhvervslivets produktivitet er afhængig af mobiliteten for både mennesker og varer. Der er behov for investeringer i ny infrastruktur og vedligeholdelse af den eksisterende.

De infrastrukturprojekter, vi sætter i gang i dag, har konsekvenser langt ind i fremtiden. Derfor skal vi bygge det rigtige for de midler, vi har til rådighed. Vi skal have mest muligt ud af vores investeringer.

Mobilitet er ikke kun et spørgsmål om at bygge og vedligeholde infrastruktur, men også om at bruge infrastrukturen rigtigt. Teknologien åbner stadig flere muligheder for at fremme mobiliteten og forbygge flaskehalsproblemer. Det gælder eksempelvis intelligent trafikstyring, hvor infrastruktur og køretøjer udveksler og udnytter data, der kan mindske trængslen.

Derfor arbejder Dansk Erhverv for at fremme virksomheder og projekter, der bruger ny teknologi til at øge mobiliteten.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Hør mere om Dansk Erhvervs transportpolitik