Dansk Erhverv
Børsen
Slotsholmsgade 1
1217 København K

Mail: coc@danskerhverv.dk
Tlf.: 3374 6375

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 09:00 - 16:00

Kontakt

Carnet & Certifikat

Pia Lind

Carnetchef
Carnet & Certifikat

Tina Hüsig

Legaliseringskonsulent