; ;

Dette dokument bruges i særlig grad i Tyskland, og erklæringen kan gælde i en periode for op til 2 år. Det betyder, at man i hele den periode kan bekræfte varens oprindelse.

Konkret betyder det, at der i løbet af de to år ikke må ændres på noget der får betydning for oprindelsen. Sker det, er man forpligtet til at kalde erklæringen tilbage og få udstedt en ny erklæring, der tager højde for den ændrede oprindelse.

Erklæringen er indført af Tyskland for at forenkle tyske virksomheders dokumentation i forhold til salg af varer, råvarer eller underkomponenter til 3. lande, som kræver oprindelsescertifikat. Erklæringen sikrer, at virksomhederne sparer både tid og penge fremfor at skulle udstede et oprindelsescertifikat til hver enkelt ordre.

Der er to måder at udfærdige leverandørerklæringer på, og nedenfor følger SKATs definitioner af begge typer.

En leverandørerklæring bruges, når det er nødvendigt at fastlægge en vares oprindelsesstatus. Det er leverandøren der skal udfærdige leverandørerklæringen til brug for eksportøren eller den erhvervsdrivende.

Leverandøren skal afgive erklæring på fakturaen for den pågældende sending, på en følgeseddel eller et andet handelsdokument, der indeholder en detaljeret beskrivelse af varerne. Leverandøren kan afgive erklæringen når som helst, også efter at varerne er leveret.

For mere information se her:

Du finder leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus, side 333, i Kommissionens gennemførelsesordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015.

Stående leverandørerklæring ved regelmæssig levering

Hvis leverandøren regelmæssigt leverer varer med samme oprindelsesstatus, kan leverandøren vælge at udstede en såkaldt stående leverandørerklæring, som dækker flere sendinger af de samme typer varer. En stående leverandørerklæring udfærdiges for forsendelser der sendes i en periode, og erklæringen skal angive tre datoer:

  • den dato, hvor erklæringen er udfærdiget (udstedelsesdato)
  • datoen for periodens påbegyndelse (startdato), som ikke må ligge mere end 12 måneder før eller mere end 6 måneder efter udstedelsesdatoen
  • datoen for periodens ophør (slutdato), som ikke må ligge mere end 24 måneder efter startdatoen.

Hvis den stående leverandørerklæring ikke er gyldig i forbindelse med visse eller alle sendinger af varer, der er leveret eller skal leveres, skal leverandøren underrette den pågældende eksportør eller erhvervsdrivende med det samme.

For mere information se her:

Du finder den stående leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus, side 334, i Kommissionens gennemførelsesordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015.

Underskrift eller elektronisk autentifikation

Leverandøren skal underskrive leverandørerklæringen. Hvis både leverandørerklæringen og fakturaen udfærdiges elektronisk, kan de autentificeres elektronisk, eller leverandøren kan skriftligt tilkendegive overfor eksportøren eller den erhvervsdrivende, at han påtager sig det fulde ansvar for alle leverandørerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

Ekspeditionstid
Alle ansøgninger der er modtaget inden kl. 12:00 via mail til coc@danskerhverv.dk, bliver behandlet og sendt samme dag eller det kan afhentes kl. 14:00 i København eller Aarhus.

Porto for forsendelse pålægges fakturaen.

Yderligere oplysninger om Langtids-leverandørerklæringer kan fås ved henvendelse til Dansk Erhvervs Carnet og Certifikatafdeling på tlf.: 3374 6000.

Vær opmærksom på, at begge nedenstående erklæringer skal udfyldes:

Hent ansøgning til leverandørerklæring her

Hent langtids-leverandørerklæring her

 

Carnet & certifikater