Rekvisition til TIR Carnet (2021)

pdf

Download

Dansk Erhverv udsteder TIR-Carneter i Danmark.

DTL (Danske Vognmænd) er den garanterende organisation i Danmark. Ansøgning om optagelse i TIR-Carnet-ordningen sker derfor via DTL´s hjemmeside, hvor der også findes detaljeret information om TIR-Carneter.

Kort om TIR-Carnet
TIR er en international toldgaranti og toldtransitordning, hvis rammer er fastlagt i TIR-konventionen.

TIR-Carnetordningen kan bruges, hvis man transporterer gods ind eller ud af EU fra et 3. land. Formålet med ordningen er at lette afviklingen af den internationale godstransport, ved at fritage transportøren for toldundersøgelser ved hver grænseovergang. Dette sikres ved at den internationale garantikæde kautionerer for den enkelte transport overfor toldmyndighederne.

Som transportør er du forpligtet til at lade toldmyndighederne undersøge godset ved køretøjets afgang og ankomst, samt lade det forsegle i et køretøj godkendt til formålet. TIR- transporter forsynes med det blå, letgenkendelige skilt.

Deltagelse i TIR-ordningen
TIR-ordningen kan anvendes til kørsel til lande uden for EU. P.t. vil det typisk være til østlande, til lande på Balkan og til Tyrkiet. En TIR-transport undgår at skulle toldklareres og stille sikkerhed på grænseovergangene.

Transport under TIR-Carnet vil typisk være varer der eksporteres. Det kan dog også være emner der udlejes - fx mejetærskere og operationsstuer m.v. Udstillingsmateriel køres ikke på TIR-Carnet, men på et ATA-Carnet. TIR-Carnet har en gyldighedsperiode på 75 dage fra udstedelsen.

Virksomheder der ønsker at opnå adgang til TIR-ordningen og dermed ret til at få udstedt TIR-carneter, skal godkendes som TIR-bruger i henhold til TIR-konventionen. Dette indebærer blandt andet, at fysiske og juridisk personer (selskaber) registreret i Danmark, skal have en officiel tilladelse (autorisation) fra DTL.


Ifølge TIR-konventionen og bestemmelser for TIR-garantikæden skal virksomheden opfylde følgende minimumsbetingelser for at få udstedt den ønskede godkendelse:

Se ansøgning om godkendelse og mere information hos DTL

Rekvisition til TIR CARNETER

Ekspeditionstid
Alle ansøgninger der er modtaget inden kl. 12.00, bliver behandlet og sendt samme dag eller kan afhentes efter kl. 14:00 i København.

Yderligere oplysninger om TIR-carneter og ATA-carneter kan fås ved henvendelse til Dansk Erhvervs Carnet og Certifikat-afdeling på 3374 6000.

Dansk Erhverv sender alle TIR-Carneter med Quickbrev - Porto for forsendelse pålægges fakturaen.