; ;

Aftalen giver medlemmer af Translatørforeningen og Kommunikation og Sprog adgang til 50% rabat på Dansk Erhvervs listepriser for påtegning. Medlemmer af Translatørforeningen og Kommunikation og Sprog får endvidere adgang til et særligt stempel, der bekræfter translatørens kvalifikationer.

Efter påtegning hos Dansk Erhverv kan bekræftede oversættelser legaliseres hos Udenrigsministeriet.

Prisen for påtegning er kr. 200 + moms pr. dokument. Fakturaen sendes pr. mail til translatøren.

Dansk Erhverv skal have en kopi af den del af det påtegnede dokument - hvoraf translatørens stempel fremgår - til opbevaring.

Carnet & certifikater