; ;

27. november 2023

Fra 1. juli 2025 bliver alle danske virksomheder, der importerer eller påfylder emballage, økonomisk ansvarlige for deres emballageaffald. Og allerede i begyndelsen af 2024 skal virksomhederne registrere sig og indrapportere forventede emballagemængder. Det er en stor opgave, men heldigvis er der hjælp at hente.

Fødevarer. Tekstiler. Byggematerialer. Elektronik. Emballage bruges til stort set samtlige produkter, som virksomheder køber, sælger eller har med at gøre. Nogle gange helt uden at blive ænset. Men det skal laves om, fastslår et EUdirektiv, og fra 1. juli 2025 bliver producentansvaret for emballageaffald indført i Danmark som et af de sidste lande i unionen.

”Konkret betyder det, at danske virksomheder bliver økonomisk ansvarlige for den emballage, de markedsfører. Det er en stor opgave, der blandt andet kræver fuld indsigt i virksomhedens brug af emballage,” siger Andreas Hastrup Clemmensen, chefkonsulent for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

Heldigvis er der hjælp at hente, og Andreas Hastrup Clemmensen giver her sine fem bedste råd til virksomheder, der bliver omfattet af producentansvaret. For der er al grund til at komme på forkant med de kommende regler allerede nu.

1. Er du omfattet?
Producentansvaret pålægges op mod 41.000 danske virksomheder. Alle virksomheder, der sætter produkter med emballage på markedet, er omfattet af producentansvaret. Den aktør, der først sætter et emballeret produkt på markedet, har størst indflydelse på designet af emballagen Derfor vil ansvaret ofte tilfalde den virksomhed, som køber og benytter emballagen til sine produkter.

”Når man siger producent, så er der mange, der forestiller sig dem, der fremstiller emballagerne, men man skal i stedet tænke på den, der bringer noget til det danske marked, eller påfylder en emballage. Man bliver for eksempel ansvarlig for alle de emballager, der importeres til Danmark, eller hvis man som e-handelsbutik sender en pakke til en kunde,” siger Andreas Hastrup Clemmensen.

2. Vælg en kollektivordning
Producentansvaret kan løftes individuelt eller kollektivt. Dansk Erhverv anbefaler at tilmelde sig kollektivordningen VANA, som Dansk Erhverv har oprettet sammen med Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og DagSam. VANA sikrer, at alle, der bliver ramt af producentansvaret, lever op til deres forpligtelser.

”Det kan være en fordel at melde sig ind i VANA allerede nu og få hjælp til forberedelserne gennem blandt andet guides og webinarer. Og når producentansvaret træder i kraft, kan VANA hjælpe virksomhederne konkret med at leve op de nye forpligtelser,” siger Andreas Hastrup Clemmensen. VANA forventes at blive den største aktør på markedet.

3. Få overblik
Ud over at melde sig ind i en kollektivordning som VANA er det helt afgørende, at de omfattede virksomheder hurtigst muligt får overblik over den emballage, de bruger. Det gælder både emballagens vægt, materiale, sammensætning, og om den er målrettet erhverv eller privatforbrugere.

”Virksomheder skal vide meget mere om deres emballager i fremtiden, så det er smart at begynde at kigge på, hvad man markedsfører i dag og dermed forberede sig bedst muligt. Man skal både vide noget om vægten, og hvordan emballagen er designet,” siger Andreas Hastrup Clemmensen og fortsætter: ”Hvis du er i tvivl om, hvordan emballagen er sammensat og skal indberettes, bør du gå i dialog med leverandøren for derigennem at få kortlagt mængde og type af emballage.”

4. Meld dig som producent
Allerede fra 2024 bliver det lovpligtigt for virksomheder at registrere sig i Dansk Producentansvar (DPA), som administrerer emballage og visse produkter af engangsplast. Samtidig skal virksomheder rapportere deres forventede markedsførte emballagemængder for 2024 fordelt på fraktioner, og hvorvidt emballagen er markedsført til erhverv eller husholdninger.

”I 2024 er det første gang, virksomhederne skal indrapportere mængden af deres emballage fordelt på materialer. Derefter skal de rapportere løbende,” siger Andreas Hastrup Clemmensen. I et offentligt register bliver det muligt at se, hvilke virksomheder der har registreret sig hos DPA.

5. Reducer mængden og design emballagen miljøvenligt
Formålet med producentansvaret for emballage er at reducere mængden af emballageaffald, og sikre at langt mere emballage fremover bliver genbrugt eller genanvendt. Det sker efter en række tekniske kriterier i et såkaldt miljøgradueret gebyr, hvor det miljøvenlige design slipper billigst. Derfor får virksomhederne nu et skærpet økonomisk incitament til at reducere deres brug af materialer og designe mere genanvendeligt materiale.

”I begyndelsen bliver det dyrere for mange virksomheder, at de nu skal betale for håndteringen af emballageaffaldet efter en miljøgraduering. Til gengæld kan virksomhederne spare penge og hjælpe miljøet ved at bruge genbrugelig eller genanvendelig emballage,” siger Andreas Hastrup Clemmensen.

Det udvidede producentansvar
  • Det udvidede producentansvar er en del af EU’s mål om at nedbringe mængden af affald og sikre øget genanvendelse af særligt emballageaffald i de kommende år.
  • Princippet i det udvidede producentansvar er, at producenten skal betale for de emballager som de markedsfører, baseret på en miljøgraduering – det vil sige, at det bliver dyrere, hvis emballagerne er svære at genanvende. Genbrugsemballager slipper med at betale én gang.
  • Alle EU-lande skal indfri obligatoriske mål for genanvendelse af emballager i henholdsvis 2025 og 2030, hvor producentansvaret er et af hovedelementerne.

Læs mere om producentansvar for emballage

Fik du læst?

Kontakt

Klima, energi og miljø

Andreas Hastrup Clemmensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Kommunikation & Presse

Liv Østerstrand Rasmussen

Journalist og kommunikationskonsulent