; ;

Fondene er

•Martin David Adlers legat
•Sophus Berends Mindelegat
•Niels Brocks Skolelegat A
•Hofråd Meyers legat B
•Niels Brocks legat C
•Niels Brocks Handelsskolelegat A
•Ib Ellermann Carlsens Mindelegat
•Grosserer S M Christensens og hustru Charlotte Christensens legat til unge handelsmænds uddannelse i udlandet
•Vekselerer B L Frænkels legat
•Tømmerhandler, grosserer Niels Hansens søn, Carl Wilhelm Hansens legat
•Købmand af Næstved Valdemar Huus’s legat
•Chr. P Iversen og hustrus legat
•Grosserer Peter Kaae’s og hustru Anna Kaae legat til unge handelsmænds uddannelse i udlandet
•Det Kielbergske legat
•Grosserer A W Kierkebyes legat
•Grosserer Carl Lilienschiold og hustru Alma, født Priors legat
•Grosserer Theodor Lunds Mindelegat
•Grosserer S N Meyers legat til uddannelse af unge handelsmænd
•Grosserer Chr. Resendal og hustrus legat til unge mænd eller kvinders handelsuddannelse
•Direktør Philip Holm og hustrus legat
•Nicolai H Knudtzons legat

 

Hvad støtter Handelskammerets Uddannelsesfond?

 

Fundatsens § 4:


“Fondens formål er at yde støtte til kvinder og mænds handelsmæssige uddannelse i ind-og udland og at yde støtte til uddannelsesinstitutioner inden for handel.”

Fonden skal søges via ansøgningsskemaet for Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse.

Dvs. du søger Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse og der sendes/oprettes således kun én ansøgning i ansøgningssystemet.

 

Hvornår ydes der støtte?


Ansøgningsfrist:
Se fristen for Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse.

Svar på ansøgning:
Se Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse.

Har du spørgsmål kan disse rettes til fondsadministrator Christian Sestoft chs@danskerhverv.dk.

 

 

 

 

Kontakt

Restaurering af Børsen

Christian Sestoft

Chefkonsulent
Medarbejderprofil