; ;

16. marts 2020

880.000 job, 2.400 milliarder kroner i omsætning,
fire klimapartnerskaber

Dansk Erhverv har være sekretariat for fire af klimapartnerskaberne i løbet af de sidste fire måneder: landtransport, handel, life science og biotek, samt service, it og rådgivning. Engagementet har været stort, og fra starten har man i de fire partnerskaber valgt en meget åben og inkluderende proces, hvor mere end 500 virksomheder, organisationer og eksperter har deltaget og bidraget.

De fire klimapartnerskaber repræsenterer en betydelig tyngde i dansk erhvervsliv. Med 880.000 jobs og 2.400 mia. kr. i omsætning udgør de fire partnerskaber alene over 60 procent af de 13 klimapartnerskaber uanset om man ser på bruttoværditilvækst, jobs, omsætning eller antal virksomheder.

Det har derfor stor betydning, hvad disse vigtige dele af dansk erhvervsliv – store som små virksomheder – kan bidrage til i forhold til at skabe grøn vækst op imod det politiske mål om en 70 procent reduktion i den danske udledning af drivhusgasser, som også skal have global effekt. Læs med i de fire rapporter, hvor der peges på alt fra udnyttelse af overskudsvarme, grøn transport, reduktion af madspild til bioteknologiske klimaløsninger som det nye vindmølleeventyr.

 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil