; ;

Partnerskabet der binder Danmark sammen, viser vejen til en grøn omstilling af transportsektoren. Partnerskabet illustrerer med forskellige eksempler på mulige tiltag, hvordan det frem mod 2030 er muligt at opnå reduktioner af sektorens klimabelastning op til over 50% i forhold til 1990 indtil der er taget teknologiske løsninger i brug, der kan bidrage til en større CO2-reduktion. Det på trods af at der fortsat er stor usikkerhed om de rette klimaløsninger på den lange bane.

På nedenstående links kan du finde materialet fra Klimapartnerskabet for Landtransport

Klimapartnerskabsrapport - Landtransport - Rapport (2)

pdf

Download

Appendix til rapport fra Klimapartnerskabet for Landtransport

pdf

Download

Resume - Klimarapport for Landtransport (dansk)

pdf

Download

Resume - Climate Partnership for Inland Transport (english)

pdf

Download

Kontakt

Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil