; ;

På kurset vil du blive introduceret for de lovgivningsmæssige rammer for forebyggelse og håndtering af sager om seksuel chikane på arbejdspladsen.

Der vil også blive sat fokus på den ledelsesopgave, der er forbundet med forebyggelse og håndtering af den type sager. Du vil få inspiration til:

  • hvordan I som virksomhed kan forebygge seksuel chikane - og anden uønsket adfærd - ved at arbejde med kultur, adfærd, politikker og andre ledelsesindsatser.
  • gode råd til, hvordan du som leder sætter ind over for konkrete situationer med krænkende adfærd.

Målgruppe:
HR-ansvarlige, ledere med personaleansvar, interne specialister inden for ansættelses- og arbejdsret og lign.

Oplægsholdere

Martine Kiding

Ansættelsesretschef, advokat

Dansk Erhverv

Michael Bacci

Arbejdsmiljø, seniorchefkonsulent

Dansk Erhverv

Pernille Taarup

Chefkonsulent

Dansk Erhverv

Kontakt

Kursus - og eventafdelingen

33746072kursus@danskerhverv.dk