Offentlig-Privat Topmøde 2022

KL, Forum for Bæredygtige Indkøb, IKA, Miljømærkning Danmark, Danske Regioner og Dansk Erhverv tager temperaturen på grønne offentlige indkøb.

Konference

Offentlig-Privat Topmøde 2022

27. apr 2022 KL. 09.00-12.30
Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Event

Fremtidens offentlige indkøb er grønne. Der er efterhånden bred enighed om, at offentlige indkøb både kan og bør spille en central rolle, når vi i Danmark sætter ambitiøse mål for den grønne omstilling. Men grønne indkøb kræver kompetencer, viden og vilje. 

Kompetencer i indkøb, viden om data og viljen til at sætte alle sejl ind på grøn omstilling. Grønne offentlige indkøb kan ikke længere ses som en opgave afgrænset til indkøbsafdelingen, men som en integreret del af organisationen – fra topledelse til medarbejder. 

På årets OP-Topmøde 2022 sætter vi fokus på vejen til et grønnere offentlig-privat samarbejde gennem offentlige indkøb.

Kom og bliv klogere på den europæiske dagsorden ift. grønne indkøb, lad dig inspirere af grøn omstilling på toplederniveau, dyk ned i sammenhængen mellem indkøb og forbrug og vær med, når vi diskuterer, hvad næste skridt ift. grønne indkøb er, og hvordan vi måler det?

Samarbejdspartnere

Program

09:00 - 09:05

Velkomst

09:05 - 09:30

Europæisk ramme: Et grønt EU

09:30 - 10:00

Bæredygtighed er bare bedre business

10:00 - 10:15

Adfærd i en klimakontekst

Adfærdsdesign være med til at sikre vi kommer fra klimabevidsthed til klimahandling. De fleste kender eksempler, hvor adfærdsdesign eller nudging bruges til få folk til at vælge trappen fremfor rulletrappen. Men, hvordan hænger adfærdsdesign og klima sammen?

10:15 - 10:45

Indkøb og forbrug: Indkøberne og indkøbsafdelingernes rolle ift. grønt forbrug

Mange, på tværs af en offentlig myndighed foretager indkøb – fra skolelederen, til sygeplejersken, til HR-konsulenten, for bare at nævne et par stykker. Og alle forbruger foretager dagligt indkøb. Men…
10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:20

Grønne offentlige indkøb: Dilemmaer og muligheder

Hvad er status på ‘Grønne indkøb for en grøn fremtid’ – regeringens strategi?

11:20 - 11:40

Fælles regional monitorering på indkøbets CO2-udledning – handling nu

Der er en kæmpe efterspørgsel efter bæredygtige og grønne indkøbsdata og ensartede metoder til at måle og følge udviklingen i det bæredygtige indkøb. Arbejdet med at udvikle…

11:40 - 12:00

Synliggør grønne valg med data

Hørkram, der er stor leverandør af fødevare til det offentlige, giver den enkelte indkøber overblik over CO2-aftrykket, der følger af den valgte varekurv. Hør erfaringerne med at finde grønne data og bruge det som afsæt for adfærdsændring.
12:00 - 12:25

Dialog som driver for grønne indkøb

Morgendagens indkøb skal være grønnere end gårsdagen – det ved vi. Vi ved også, at vi skal nedbringe klimabelastningen fra de 380 milliarder offentlige indkøbskroner. Men vejen dertil kan være…

12:25 - 12:30

Refleksion: Hvad nu?

At lade deltagerne reflektere 5min ved bordene over dagens budskaber.

12:30 - 13:00

Frokost & Netværk

Kontakt

Kursus- og eventafdelingen

33746072KURSUS@DANSKERHVERV.DK