Netværk for udbud: Kontrakter i brydningstider

Vær med, når vi sætter fokus på kontrakter i brydningstider, og hvilke udfordringer uforudsete omstændigheder kan have for samarbejdet.

Netværk

Netværk for udbud: Kontrakter i brydningstider

1 dag til tilmeldingsfrist
22. aug 2022 KL. 14.00-17.00
Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Medlemmer:
0 kr.
Ikke-medlemmer:
0 kr.
Ekskl. moms
Event

Netværk for Udbud inviterer til arrangement om kontrakter i brydningstider.

Senest har invasionen af Ukraine medført en række kontrakt- og udbudsretlige udfordringer. Dette gælder både i forhold til de kontrakter, der allerede er indgået, og de kontrakter, der skal indgås.

Vær med, når vi sætter fokus på kontrakter i brydningstider, og hvilke udfordringer uforudsete omstændigheder kan have for samarbejdet.  På mødet kommer vi blandt andet rundt om, hvilke kontraktuelle overvejelser, man bør gøre os, inden en udbudsproces iværksættes og/eller en kontrakt indgås samt hvad man kan gøre i igangværende udbud og indgåede kontrakter.

Det vil være advokat og partner Michael Hur Bertelsen samt advokat og director Lise Aaby Nielsen fra Plesner, der sætter rammen med et oplæg, hvor konsekvenserne af de uforudsete situationer belyses og mulighederne for at agere ridses op blandt andet med refleksioner over mulighederne for at bruge udvalgte kontraktuelle beføjelser som force majeure og hardship klausuler.

Efter oplægget vil der være fælles dialog om mulighederne og udfordringerne.

Netværk for Udbud
I Dansk Erhverv og IKAs Netværk for Udbud får du kompetent sparring på udbudsområdet og inspiration til løsninger, der skaber bedre og mere effektive udbudsprocesser.

Målgruppe
Udbudsnetværket er for dig, der sidder med udbudsretlige problemstillinger i private eller offentlige virksomheder, rådgivningsvirksomheder og andre organisationer, der beskæftiger sig med udbudsret i teori og praksis.

Frister

  • Tilmeldingsfrist d. 17. august 2022
  • Afmeldingsfrist d. 19. august 2022

Kontakt

Kursus- og eventafdelingen

33746072kursus@danskerhverv.dk
Oplevelse & Velfærd

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil