Udbudsloven - Lovforslaget og dets betydning for fremtidens udbud

Vær med når vi ser nærmere på lovforslaget om ændring af udbudsloven og den igangværende politiske beslutningsproces.

Netværk

Møde i netværk for udbud

31. maj 2022 KL. 14.00-17.00
Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Event

Udbudsloven danner rammen for samarbejdet mellem den offentlige og private sektor.

Udbudsloven har igennem længere tid været under evaluering, og den 11. maj blev lovforslag om ændring af udbudsloven, tilbudsloven samt lov om Klagenævnet for Udbud fremsat i Folketinget.

På netværksmødet ser vi nærmere på lovforslaget og, hvad det kommer til at betyde i praksis, hvis det vedtages som fremsat.

Vi overlader først ordet til kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Kenneth Skov Jensen og dernæst advokat og partner i NP Advokater Anja Piening, der fortæller om evalueringen af udbudsloven og de konkrete ændringsforslag.

Efter oplægget drøfter vi hvad, der venter og hvad ændringen af udbudsloven får for offentlig-privat samarbejde og udbud i fremtiden.

Program

14:00 - 14:15

Velkomst

14:15 - 14:45

Udbudsloven - fra evaluering til lovforslag

14:45 - 15:30

Lovforslag om ændring af udbusloven

15:30 - 16:15

Plenumdrøftelse: Hvad kommer ændringen af udbudsloven til at betyde i praksis?

16:15 - 17:00

Networking, vin og sandwich

Frister

  • Tilmeldingsfrist d. 25. maj 2022
  • Afmeldingsfrist d. 25. maj 2022

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil